tn_jan olof

Jan-Olof Andersson (M) banade väg för digitalisering inom vården

2019-09-10 Den 17 maj lämnade Jan-Olof Andersson (M) in ett initiativärende till Närvårdsnämnden i Frostviken om digitalisering och ny teknik inom vården i glesbygd. Närvård Frostvikens verksamhet finns i ett av landets mest glesbefolkade områden. Lite drygt 800 innevånare på 42 kvadratmil. Det blir ca 0,2 personer per kvadratkilometer. Därför är det en stor utmaning för verksamheten att kunna ge en jämlik vård för alla över hela den enorma ytan.

Inga kommentarer