Foto: Strömsunds kommun.

Förbjuds hyra ut lägenheter – Ren misär

nyheter

2024-04-9 Miljö- och byggnämnden i Strömsund har beslutat att förbjuda en fastighetsägare att hyra ut lägenheter på Svartviksvägen i Hammerdal. Lägenheterna är i så undermåligt skick att de inte kan accepteras som beboelig.

Strömsunds kommun, miljö- och byggavdelningen har fattat beslut att förbjuda en fastighetsägare på Svartviksvägen i Hammerdal att hyra ut lägenheter. Ren misär för hyresgästerna och det här är inte första gången som fastighetsägaren fått påpekan att det är ”ren misär”. Tidigare har Socialtjänsten larmat om missförhållandena, men utan att ägaren tagit sitt ansvar och vidtagit några åtgärder.

Kommunen har också verifierat förödelsen som vi delger. Bilderna visar hur det ser ut i husets allmänna utrymmen.

Ytterdörren saknar lås och delar av golvet i källaren är täckt med is och sopor. Bild: Strömsunds kommun

I protokoll från sammanträdet med Miljö- och bygg framgår att lägenheterna värms upp med element som hyresgästerna själva får ordna. Ytterdörrarna från lägenheterna till trapphuset saknar handtag och lås. I källaren, där tvättmaskinen finns, är stora delar av golvet täckt med is och sopor. Det finns istappar i taket och mögel på väggar och tak.

Under större delen av vintern har det inte varit någon snöröjning på fastigheten vilket medfört att soptunnan inte kunnat tömmas sedan oktober.

Räddningstjänstförbundet har också sagt sitt om brandskyddet och där framgår att det finns brister i byggnadens brandcellsindelning och en ökad risk för brand i källaren där det förvaras stora mängder brännbart och lättantändligt material i dålig ordning.

Efter första larmet från socialtjänsten var miljö- och byggavdelningen i Strömsunds kommun i kontakt med fastighetsägaren, som inte bor på orten. Ägaren hävdade då att bristerna beror på att det är hyresgästerna som förstör lägenheterna. Miljö- och byggavdelningen har försökt få fastighetsägaren att lämna in en skriftlig redogörelse för varje påstådd brist och om det finns planer på att åtgärda dessa. Det har inte kommit in någon sådan redovisning trots flera påminnelser, uppger Miljö- och Bygg och slår fast att från den 15 april får ingen bo där.

Text: Barbro Ericson

Foto: Strömsunds kommun

affarsnyttnorr