Förorenad mark där pappersmassefabriken i Ulriksfors låg

nyheter

2024-04-24 Marken kring före detta pappersmassefabriken i Ulriksfors utanför Strömsund innehåller föroreningar som eventuellt måste saneras. Under 2024 sker därför åtgärdsförberedande undersökningar och en extern konsult kommer att arbeta i området. På vår webbplats kan du läsa mer om vad det innebär, vi uppdaterar med information under arbetets gång, uppger Strömsunds kommun.

Marken kring före detta pappersmassafabriken i Ulriksfors utanför Strömsund innehåller föroreningar som eventuellt måste saneras. Under 2024 sker därför åtgärdsförberedande undersökningar och en extern konsult kommer att arbeta i området. På vår webbplats kan du läsa mer om vad det innebär, vi uppdaterar med information under arbetets gång.

Under våren sker upphandling av den externa konsult som under sommar och höst 2024 i omgångar ska göra de åtgärdsförberedande undersökningarna i Ulriksfors på uppdrag av kommunen. Undersökningarna kommer att ge en bättre uppskattning av hur mycket som eventuellt behöver schaktas bort och deponeras, samt hur stor kostnaden blir.

Begränsningar i området

När undersökningarna ska göras går det inte att röra sig i området som vanligt. Dels för att arbetet kan bli påverkat, dels för att risken att exponeras av föroreningarna ökar, det uppger Strömsunds kommun.

Foto över området som det såg ut förr hämtat från Kommunens hemsida.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr