E.ON investerar drygt 36 miljoner i Strömsunds elnät

nyheter

2024-04-24 I år gör E.ON en omfattande investering på drygt 36 miljoner kronor i Strömsund kommuns elnätsinfrastruktur. – Vi fortsätter förstärka och bygga ut vårt elnät i Strömsund kommun så att leveranstryggheten av el till våra kunder förstärks samtidigt som vi tillmötesgår industriutvecklingen i kommunen, säger Lena Berglund, regionchef nord, E.ON.

Den finansiella satsningen är inriktad på att förbereda elnätet för en framtid där el blir allt viktigare och beroendet av fossila bränslen minskar.

 De rekordhöga investeringarna är nödvändiga eftersom vi behöver säkerställa en pålitlig elförsörjning samtidigt som vi anpassar oss till den snabbt ökande efterfrågan på el från ny industri, från transportsektorn och från kunder som vill ställa om med laddbox eller solceller. Det ställer höga krav på elnätet och hela energisystemet, säger Lena Berglund.

Under det senaste decenniet har E.ON lagt cirka 30 miljarder kronor på att förbättra elnäten. Under den nuvarande regleringsperioden, från 2024 till 2028, planerar bolaget att investera 23 miljarder kronor i elnätet, vilket markerar E.ONs största investeringsprojekt hittills.

Klimatomställningen innebär att efterfrågan på el ökar explosionsartat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Det ställer stora krav på elnätet. Mellan åren 2024 och 2027 investerar E.ON cirka 23 miljarder kronor för att bygga ut sina elnät. Foto: Christian Andersson, Apelöga

E.ONs största investeringsprogram till dags dato följer på Energimarknadsinspektionen, Ei:s, finansiella rambeslut för regleringsperioden 2024-2027, vilket skapar förutsättningar för nödvändiga investeringar i elnätet.

Modellen för och storleken på elnätsföretagens intäktsramsramar bestäms av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei), vilket säkerställer skäliga priser för konsumenterna. Elnätsavgifterna baseras på de kostnader elnätsföretagen har för att bygga, underhålla och driva elnäten, inklusive en rimlig avkastning på investerat kapital, uppger Lena Berglund regionchef nord E.ON.

Upplagd text:  Barbro Ericson

affarsnyttnorr