Smittan sprids och än inget vaccin

nyheter

2021-02-9 Det här med Covid-19 blev nog inget som varken den lärde eller olärde kunde se konsekvenserna av. Nu är det mitten av februari och inget flöde av vaccinet syns till. Smittade ökar i antal och läget, ja det måste beskrivas som icke under kontroll.

Vid en förfrågan hos en hälsocentral i länet i fredags om de möjligen har någon information om när och varifrån ett vaccin snart ska finnas för användning. Svaret blir: Vi och ingen annan ser heller ut att veta. Läget är svårbemästrat.

 

Nu har nio nya bekräftade fall av covid-19 i länet noterats sedan den senaste rapporteringen. Fram till och med måndag har 6 176 personer i Jämtlands län bekräftats ha smittan, vilket är 9 fler än i måndags.

Inlagda på Östersunds sjukhus är fyra personer, ingen är inlagd på intensivvårdsavdelning.

Antalet som avlidit med covid-19 vid sjukhuset är 44, ingen ytterligare sedan i går.

Sedan första Covid-patienten lades in har 269 skrivits ut från sjukhuset fram till 9 februari.

Enligt Folkhälsomyndigheten har totalt 100 personer avlidit i sviterna av Covid-19 i Jämtlands län sedan smittans utbrott. Folkhälsomyndigheten publicerar data till och med föregående dag varje tisdag-fredag klockan 14.00.

affarsnyttnorr