Polisens närvaro i trafiken nödvändig

nyheter

2017-08-30 Som Affärsnytt Norr skrivit om tidigare har Polisens inriktning på trafikkontroller utmynnat i både goda och sämre resultat. Gårdagens kontroll längs E 45 vid Strömsund fälldes ett antal förar.

Polisen rapporterar:

Klockan 17:50, Trafikbrott, Strömsund

Ett flertal trafikkontroller genomförda längs E45 i Strömsunds kommun under dagen.

7 ordningsbot utfärdade för att föraren överskridit gällande hastighetsgräns samt 2 ordningsbot för att ej ha anpassat avstånd till framförvarande fordon. 2 körkort omhändertagna.

Organisation Polisen Jämtland

affarsnyttnorr