Vissa bybor i Frostviken får 30 mil enkel resa till stationen.

Mobila bilbesiktningen upphör –  ett dråpslag för Frostviksborna

nyheter

2020-12-11 Nu står det klart att den mobila bilbesiktningen kommer att upphöra vid årsskiftet. Det bekräftar kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren vid Bilbesiktningen.

Tiderna har förändrats i många sammanhang och det gäller också Bilbesiktningen. För ett antal år sedan fanns Bilprovningen på flera orter, även i glesbygd och för Frostviksborna vände man sig till Gäddede. Så småningom togs den bort och i stället kom Bilprovningens transportabla besiktningsvagn till platsen. Men nu har beslut tagits att i fortsättningen ska de mobila besiktningarna plockas bort. Det träder i kraft vid årsskiftet.

Det är inte enbart glesbygden i Strömsunds kommun som drabbas utan det blir fjällområdena från Särna upp mot Frostviksområdena. Det innebär att folk som bor i Blåsjön och trakterna intill har drygt 30 mil bilresa för att kunna besiktiga sitt fordon i Strömsund. Ska tilläggas att Ankarvattenborna har ännu längre att åka.

Affärsnytt Norr tar kontakt med Cecilia Blom Hesselgren på Bilprovningen som är kommunikationschef och hon ger följande förklaring till ändringen.

­– Ja så här blir det, från och med årsskiftet upphör Bilprovningen att åka ut med ambulerande vagn för att besiktiga fordon i glesbygden. Bland annat blir det så i Strömsunds kommun. Ambulerande besiktning har vi haft i 20 års tid, haft två bilar som åkt runt i glesbygden. Det blir en dyrbar besiktning med personal och bilar med en omfattande utrustning samt många tusentals mil på vägarna. Trots stora underhållsinsatser är de mobila anläggningarna dessutom i tekniskt mycket dåligt skick. Det senaste året har vi haft bara en igång, och den börjar ha gjort sitt, den andra har gått sönder. Fortsatt användning skulle kunna utgöra en säkerhets- och skaderisk för kunder och medarbetare. Att köpa en ny är inte lönsamt.

-Vi har en dialog med samtliga berörda kommuner om att hitta en alternativ lösning, framhåller Blom Hesselgren.

Tidigare hade Svensk Bilprovning monopol på fordonsbesiktningen men för tio år sedan upphörde det och nya aktörer kom in i bilden. Det blev alltså konkurrens och enligt Cecilia Blom Hesselgren måste man följa utvecklingen och titta på kostnadseffektiviteten. Lika dant som andra bolag måste göra för att överleva.

-Idag har vi inte ett samhällsuppdrag att tillhandahålla besiktning som vi hade tidigare. Men det ska tilläggas, att numera kan man göra sin besiktning under valfri tid under året och dessutom ha 14 månader på sig. Tidigare gick man efter vilken slutsiffra bilens registreringsnummer hade och var begränsad till fem månader om året. Det innebär en väsentligt ökad flexibilitet och att man med god framförhållning förhoppningsvis kan kombinera besiktning med ett annat ärende till en ort där det finns en fast anläggning. Vi kommer att gå ut med brev om förändringen till samtliga kunder som berörs och ge dem ett prova-på-erbjudande på någon av våra fasta anläggningar. Hon tillägger:

– Jag kan också berätta att Regeringskansliet har gett i uppdrag till Transportstyrelsen att se över tillgängligheten av bilbesiktning i landet.

Ja det här är faktiskt kalla fakta som Bilprovningen informerar om, ett bakslag i första hand för folk som bor i Frostviken.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr