Foto: Barbro Ericson Bilden har ingen direkt koppling till själva reportaget.

Kommunen avverkar gammal skog – skapar nya friluftsområden

nyheter

2021-03-31 Kommunstyrelsen beslutade igår att avverka gammal skog i ett antal områden i Strömsunds tätort med omnejd. Avverkningen är nödvändig då skogen utgör en säkerhetsrisk för de som bor nära eller vistas i området. I samband med avverkningen planterar kommunen unga träd för att på så sätt skapa nya, attraktiva friluftsområden.

I Strömsunds tätort med omnejd finns flera områden med gammal skog. En del av skogen är i så dåligt skick att den blir en säkerhetsrisk för boende i närområdet, vid stormar till exempel. Kommunstyrelsen beslutade därför den 30 mars att skogen ska avverkas.

Områdena det gäller är följande:

Bredgård 1:691

Bredgård 1:596

Grelsgård 5:4

Gärde 3:24

Ströms-Näset 1:220.

  • Det här kommer att förändra omgivningen för de boende i närområdet och det har vi full förståelse för. Vår prioritet är invånarnas trygghet och därför är avverkningen nödvändig, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S).

Avverkningen sker under hösten

Planen är att avverkningen ska ske under hösten 2021.

  • Det ska bli spännande att se de nya friluftsområden som kommer att växa fram när vi planterar nya träd av olika sorter. Vår förhoppning är att de ska bidra till en attraktiv närmiljö och locka till utevistelse, säger Susanne Hansson.

Information till berörda

Den som bor i närområdet och är berörd av avverkningen kommer att få den information som behövs i brevlådan.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr