Friluftsområdet Rotnäset kan bli nytt villaområde

nyheter

2024-04-30 Stig Engström med företaget Ommapo förvaltning AB vill utveckla Strömsund och därmed bygga ett villaområde på Rotnäset. Vid måndagens sammanträde med kommunalfullmäktige blev det klartecken att företaget får arbeta vidare med planerna.

Att bygga upp ett attraktivt bostadsområde på Rotnäset i Strömsund skulle bli en fin utveckling för samhället. Idag finns ett utegym och motionsslinga på platsen men Stig Engström anser att här finns potential att bygga ett bostadsområde. Enligt hans uppgifter till bland annat P4 Jämtland poängterar han att det är inte fråga om att varken utegym eller motionsspår ska komma att försvinna. Nej tvärt om, uttalar han sig. Inget kommer att tas bort utan i stället är planen att det ska utökas. Han vill se att Strömsund  utvecklas och inte falla i en negativ spiral.

Utegym på Rotnäset invid Ströms Vattudal som kan bli ett attraktivt bostadsområde.

Nu under måndagens kommunstyrelsemöte godkändes presentationen och företaget Ommapo förvaltning AB får fortsätta jobba vidare med planerna. Det skulle innebära att företaget får ensamrätt att förhandla med Kommunen om överlåtelse av marken under en treårsperiod från det att beslutet vunnit laga kraft.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr