Vy från Frostviken. Privat bild.

Ändringar i regler innebär en komplett skoterled längs hela fjällkedjan

nyheter

2023-01-25 En efterlängtad led i Hotagen öppnar. Och två leder i Frostviken kommer att vara öppna längre. Det är några av nyheterna i de nya skoterreglerna för länet som gäller från och med den 20 februari 2023.

Länsstyrelsen har fattat beslut om nya regler för skoterkörningen i statliga förbudsområden, så kallade regleringsområden.

Vårt beslut har tagits efter många samtal med bland andra markägare, samebyar och skoterklubbar.

Ändringarna av reglerna gäller alltså enbart leder i statliga regleringsområden. Skoteråkning utanför dessa områden i länet påverkas inte av beslutet.

Ökad tillgänglighet för skoteråkare

 • Ny led vid Dunnervattnet.
  Den nya leden i Hotagens regleringsområde kommer att knyta ihop de nordliga delarna av länet, med de sydligare delarna. Det är leden mellan Vargkojvattnet och Dunnervattnet som förlängs till Klingervattnet där den möter en befintlig led från sjön Hetögeln.
  Vi har jobbat med frågan länge och nu har vi hittat en lösning tillsammans med markägaren. Jijnjevaerie sameby har också sagt ja till leden.
 • Längre öppettider på några leder.
  Lederna Karitjärn–Raukaselet och samt Tjärnbäcken-Ankarvattnet kommer att vara öppna till 2 maj. Skälet till det är att lederna i området ska få enhetliga öppettider. Detta innebär att det blir lättare för skoteråkarna att veta vilka datum som gäller.

Markägare stänger led för skotertrafik i Frostviken

Leden mellan Storjola och Sannaren i Frostviken går över privat mark. Vinterleden går över en så kallad samfällighet och samtliga medlemmar i samfälligheten måste tillåta skotertrafik på leden.

I nuläget gör inte alla det. Länsstyrelsen har haft upprepade samtal med markägarna men ännu inte nått någon lösning.

Dialogen fortsätter och vi hoppas att hitta en lösning så att skoteråkning kan tillåtas år 2024.

Fakta om skoterleder på statens mark

 • De flesta skoterlederna stängs den 19 april varje år. Länsstyrelsen kan fatta beslut om att stänga lederna både tidigare och senare. Det kan göras med hänsyn till bland annat renskötsel, snöförhållandena och när påskhelgen inträffar.
 • Vad är en vinterled? En vinterled är till för friluftsliv, i första hand skidåkning. På vissa vinterleder är det också tillåtet att köra skoter. Dessa leder kallas ofta för skoterleder. Det betyder i praktiken att du som skoterförare behöver visa hänsyn till skidåkare och annat friluftsliv.
 • Ibland behöver man som skoterförare anpassa sin färdväg. Det kan till exempel vara för att undvika att köra på barmark, eller av hänsyn till djurliv och friluftsliv. Det är därför tillåtet att avvika från leden upp till 50 meter från ledmarkeringarna.
 • Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark. Det gäller givetvis även på skoterled.
 • Länsstyrelsen har ansvar för att lederna i det statliga lednätet är säkra att använda. Det innebär att Länsstyrelsen ska märka ut, se över och underhålla lederna. Uppdaterad information ska finnas bland annat på vår hemsida.
 • När skoterleder passerar över sjöar saknas ibland markeringar. Då behöver du välja den lämpligaste färdvägen över isen. Välj utifrån de förhållanden som gäller vid tillfället, för att du som skoteråkare ska kunna köra säkert.
 • Länsstyrelsen kontrollerar varje år isarna längs alla de sträckor där leder passerar sjöis. På många sjöar sätts också tillfälliga markeringar upp för att markera lämplig färdväg. Det är dock många mil sjöis som ska markeras och länsstyrelsen brukar vara klar med kontrollerna och markeringarna senast 20 februari varje år. Länsstyrelsen kontrollerar därefter isarna återkommande under säsongen. Och vi fokuserar på att kontrollera isar som erfarenhetsmässigt varierar i tjocklek.

Upplagd text: Barbro Ericson

Foto: Privat

affarsnyttnorr