Kommunalråd Göran Bergström.

Kommunalråd Göran Bergström.

Kommunalråd Bergström förklarar tobaksavgiften

nyheter

2019-09-8 Harriet på Lanthandeln i Lidsjöberg är frustrerad över den nya lag som innebär att hon ska betala drygt 10.000 kronor för att få sälja tobaksvaror. Lagen klubbades igenom av Riksdagen och trädde i kraft den 1 juli i år. En avgift som drabbar de små handlarna hårt och nu funderar hon på att stänga affären. Kommunalråd Göran Bergström förklarar pålagan.

-Statens folkhälsoinstitut är ansvarig för genomförandet som ska ske ute i Sveriges alla kommuner. Syftet är att begränsa de hälsorisker som är förenat med bruk av tobak. Eftersom kommunen får fler arbetsuppgifter förenat med ökade kostnader av försäljningstillstånd, tillsyn, kontroll, handläggning och granskning så får Miljö- och byggnämnden ta ut en avgift när det gäller ansökan enligt en taxa som kommunfullmäktige fastställt.

Kommunalråd Göran Bergström kontaktar Affärsnytt Norr efter reportaget om Lanthandeln i Lidsjöberg som drabbas så hårt att nu står ägaren inför ett val, hon kommer att slå igen butiken.

Göran Bergström uppger att han har full förståelse för Harriets pressade situation men vill belysa att det inte är Kommunen som stiftat den nya lagen. Han beskriver upplägget på följande sätt:

Statens folkhälsoinstitut uppger att kostnader för rökning i Sverige uppgår till ca. 31 miljarder kronor per år. Det motsvarar primärvårdens kostnader för läkare och sjuksköterskor i hela Sverige under ett år. Att ta ut den här avgiften och straffa små lanthandlare är helt fel. Räkningen skulle gå direkt till Tobaksindustrin, det är ju de som tjänar pengar, uppger Göran Bergström.

Om man ser till de skador som orsakas av tobak så minskar en rökares liv med 10 år i genomsnitt och det är lungcancer, Kol, hjärtsjukdomar och Stroke. Vi har omkring 8.000 dödsfall per år på grund av rökning. Att sluta röka skulle innebära stora vinster för människor och inte minst för samhället.

Handläggningen av dess ärenden ska enligt lag skötas av varje Kommun, dvs, ombesörja granskning av ansökan, ansvara för tillsyn och kontroll.

Göran Bergström förstår att det är tungt för Harriet när den nya lagen tobakslagen trädde i kraft, men vill tillägga att vi får komma ihåg att det inte är Kommunen som fattat beslutet utan det är Sveriges Riksdag.

Han får också svara på frågan om Kommunen och SUAB inte engagerar sig i de små lanthandlarna:

-Jag har tagit reda på att Kommunen 2012 i samarbete med Länsstyrelsen beviljade Lanthandeln i Lidsjöberg 100.000 kronor för att upprusta affären. Det var Bygdemedel. År 2017 föreslog vi i Kommunledningen att ge 227.535 kronor för inköp av nya frysar och kyl, detta också med bygdemedel. Då fick vi tyvärr nej av Länsstyrelsen med motiveringen att det inte beviljas bidrag till föremål som är enkla att lyfta ur företaget och lätt att avyttra. Därför blev det inga pengar den gången, uppger Bergström och fortsätter:

­-Det beviljades också Driftstöd den 26 april 2017 på 49.440 kronor där maxbeloppet fick vara 300.000 kronor. Att det inte blev ”full pott” för Lanthandeln i Lidsjöberg berodde på att den inte riktigt höll måttet med inriktning på sortiment – utbud och omsättning. Däremot tilldelades Lanthandeln i Norråker full ersättning på 300.000 kronor. Detta är pengar från driftstöd på 35 miljoner kronor som Staten fördelar till lanthandlare i Norrlands landsbygd under tiden 2016 tom 2019.

Det är inte enkelt att driva en Lanthandel ute i byarna med få innevånare och låg köptrohet. Jag känner verkligen för Harriet som lägger ner så mycket arbete för att det ska finnas en affär i byn och tyvärr åker ändå folk åt andra håll för att handla. Då är det svårt att klara ytterligare pålagor som i det här fallet med den nya tobakslagen, avslutar Göran Bergström.

Text o Foto: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr