Strömsundsbron stängs viss tid i augusti

nyheter

2021-07-12 Strömsundsbron är under upprustning och trafikanterna drabbas i olika grad. Med ljussignaler eller lots. Men det kommer bli värre än så för när arbetet blir mera omfattande stängs bron periodvis med början i augusti.

Första dagen som Strömsundsbron måste stängas helt blir fredagen den 6 augusti klockan 19.00 till och med måndag morron klockan 05.00 är den första helgen som trafikanterna får ta vägen över Ulriksfors och mot Hallviken. Avstängningen kommer därefter att  fortsätta ett antal helger framöver. Upplysningar när avstängningarna ska ske ges i god tid före via Trafikverkets SMS-tjänst.

Nu kommer nya snedkablar, med transport från Italien, att monteras och de gamla tas bort. Förberedelserna att montera nya kablar har varit både många och långa, under ett par års tid, men nu ska själva arbetet sättas i verket. Arbetet med kabelbytet beräknas vara färdigt under 2023 och under sommarperioden fram till dess får trafikanterna ha förståelse för begränsad framkomlighet.
Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr