Arkivbild från ett besök på fabriksgolvet hos engcon. Foto: Be

engcons delårsrapport första kvartalet 2024

nyheter

2024-04-26 Orderingången ökade med 1% till 410 (408) MSEK, den organiska ordertillväxten var 1%. Nettoomsättningen minskade med 43% till 394 (691) MSEK, den organiska nettoomsättningstillväxten var -43%. Rörelseresultatet minskade med 70% till 60 (198) MSEK och rörelsemarginalen var 15,2% (28,7%). Kvartalets resultat minskade med 67% till 49 (149) MSEK. Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,32 (0,93) SEK.

Vd Krister Blomgren kommenterar:
”Årets första kvartal visar fortsatt stabilisering i orderingången. Orderingången på 410 (408) MSEK är i linje med sista kvartalet 2023 då orderingången också till viss del var positivt påverkad av förköpseffekter.

Europa, som är vår viktigaste tillväxtmarknad, ökar med 26 procent jämfört med motsvarande kvartal 2023. Allt fler tecken tyder på att efterfrågan har bottnat och nu är på uppåtgående. Nettoomsättningen i kvartalet uppgår till 394 MSEK vilket är en minskning med 43 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år då vi hade exceptionella leveranser och slog omsättningsrekord. Från denna rekordnivå sjönk sedan omsättningen under 2023 men i detta kvartal bryts glädjande den negativa trenden.

Rörelseresultatet uppgår till 60 (198) MSEK och ger en rörelsemarginal på 15,2 procent. Avvikelsen i förhållande till bolagets långsiktiga målsättning om en marginal på 20 procent beror dels på lägre volymer, dels på negativ utveckling av derivat och belastning av kostnader för vårt nya affärssystem. Vi har anpassat vår kostnadsstruktur till den lägre volymen, det gynnsamma utgångsläget gör att vi kan upprätthålla en hälsosam lönsamhet och fortsätta investera för framtiden även under mer utmanande förutsättningar.

När vi går in i nästa kvartal förutspår vi en gradvis positiv utveckling under resten av året. Vi fortsätter att arbeta hårt för att möta våra kunders behov samtidigt som vi skapar en flexibel och kostnadsmedveten organisation.”

Q1 presentation idag kl. 10.00
Rapporten presenteras av Krister Blomgren, VD och Jens Blom, CFO idag kl. 10.00 genom en webbsänd telefonkonferens via denna länk: https://ir.financialhearings.com/engcon-q1-report-2024

För att delta i telefonkonferensen, där möjlighet ges att ställa muntliga frågor, registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048765

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga på www.engcongroup.com.

Upplagd text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr