Bild hämtad från Internet.

Strömsunds kommun har för långa utredningstider för barn och unga

nyheter

2020-04-26 Strömsunds kommun klarar inte av att utreda ärenden med barn och unga inom den stipulerade tidsgränsen på fyra månader. Det rapporterar Radio Jämtland idag söndag.

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, inledde i november 2018 en granskning av handläggningstider gällande ärenden som rör barn och unga i Strömsunds kommun.

IVO kräver nu ytterligare åtgärder från kommunen, eftersom antalet ärenden med en längre handläggningstid än fyra månader har ökat under 2020. I februari hade 41 av 92 pågående utredningar hållit på i mer än fyra månader.

IVO kräver nu att socialnämnden i Strömsund senast den 31 juli redovisar i vilken utsträckning man uppfyller kraven. Dessutom ska nämnden redogöra vilka åtgärder som har vidtagits för att minska utredningstiderna.

Upplagt: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr