Foto Cathrine Blixth.

Socialdemokraterna och Centern ger svar

nyheter

2023-06-16 Diskussionerna kring kommande ekonomi i Strömsunds kommun har "nötts och blötts" där Vänsterpartiet har presenterat en lösning som de anser borde gå hem. Men nu ger Socialdemokraterna och Centerpartiet svar i en debattartikel.

Vänsterpartiets Kristina Ström har i en debattartikel uttryckt sitt missnöje över att majoriteten (S+C) i Strömsunds kommun avser vidta åtgärder för att komma tillrätta med den ekonomiska situationen i kommunen.

V: Varför inte använda reservmedel i stället för att fortsätta spara?

Att bedriva verksamhet utöver de tillgångar som faktiskt finns vore totalt ansvarslöst.

Anledningarna till det beräknade underskottet på 25 miljoner kronor är flera. Minskande befolkning (skatteunderlag), ökade kostnader till följd av inflation och det nya pensionsavtalet och inte minst den borgerliga regeringen som inte kompenserar kommunerna för inflationens kostnadspåverkan.

Kommunens förväntade underskott för 2023 kan täckas av vår Resultatutjämningsreserv (RUR) om kommunfullmäktige beslutar så. Det är inget alternativ som vi valt bort.

Verksamheterna har under flera år gått med underskott, trots att kommunen samtidigt redovisat ett överskott. Det överskottet har bland annat berott på ökade statsbidrag till följd av pandemin som ”dopat” vår ekonomi de senaste åren.

För att nå en god ekonomisk hushållning som även i framtiden kan leverera skola, vård och service av god kvalitet till våra medborgare, behöver vi anpassa verksamheten.

Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att se över all verksamhet och struktur i syfte att anpassa kommunen till de resurser vi har. Den lösning som vänsterpartiet har i att leva över sina tillgångar och hoppas på det bästa, duger inte.

Vi har ett ansvar att skapa de bästa förutsättningarna för kommande generationer och det vore fullständigt ansvarslöst att sitta på händerna nu då vi istället behöver kavla upp ärmarna och anstränga oss för att få en långsiktigt hållbar framtid.

Den enskilt största utmaningen framåt är kompetensförsörjningen. Det är redan idag svårt att rekrytera de kompetenser vi behöver. Hur vi ska klara vårt kommunala uppdrag beror till mångt och mycket på hur vi lyckas med kompetensförsörjningen, inte enbart på vår ekonomiska situation.

Vi i majoriteten är beredd att ta detta ansvar.

Susanne Hansson (S) ordförande i kommunstyrelsen

Mats Gärd (C) 1:e vice ordförande

 

Upplagd debattartikel: Barbro Ericson

Foto: Cathrine Blixth

affarsnyttnorr