Staty: Region Jämtland-Härjedalen. Foto: Be

Pengar till Regionen JH som stöd att korta vårdköerna

nyheter

2022-01-26 Under en längre tid med Corona, bland annat i Jämtland Härjedalen, har vårdköerna växt och patienter med bokade besök fått stå tillbaka. Nu har Regeringen beslutat om bidrag till flera regioner i landet för att stärka upp situationen. Region Jämtland Härjedalen får ta del av 25 miljoner kronor.

Nu har Regeringen beslutat att avsätta pengar, totalt rör det sig om sex miljarder kronor, i 2022 års budget. Region Jämtland Härjedalen, med ett befolkningsunderlag av 131.914 personer, får ta del av 25 miljoner kronor. Det är pengar för att ge möjlighet att kunna korta långa vårdköer på olika avdelningar som uppstått i och med pandemin.

Som tidigare rapporterats, är det många patienter som fått och får stå tillbaka med planerade behandlingar och operationer på grund av en lång tid av Covid som krävt mycket av vårdpersonalen.

Pressen på sjukvårdens personal har varit extremt hög och nu ska det tillskjutas extra pengar för att underlätta det hårda trycket.

Regeringen avsätter totalt sex miljarder kronor i budgeten för 2022 som kan användas av Regionerna för att hantera de vårdbehov som uppstått till följd av pandemin. Av dessa är två miljarder öronmärkta för riktade insatser för att hantera coronaköerna, uppges i ett pressmeddelande. Pengar som ger Region Jämtland Härjedalen möjlighet att ta del av totalt 25.231.800 kronor, pengar som Socialstyrelsen haft i uppdrag att fördela.

Regionerna får bland annat använda medlen för:

• Mobila team som uppsöker patienter i hemmet

• Vårdlotsar som hjälper patienter att få vård där ledig kapacitet finns

•Samarbeten mellan regioner för att gemensamt planera kapacitet och utförande av vård för ett mer effektivt utnyttjande av resurser

• Att utveckla direktkonsultation, vilket innebär att en specialistläkare kontaktas digitalt redan när patienten träffar sin vårdcentralsläkare. Det kan vara ett effektivt sätt att snabbt hjälpa patienter som behöver träffa specialistläkare.

Källa: Fakta från regeringen

Text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr