Nystartat bolag – Elektra Jämtland AB

nyheter

2021-06-28 Nya bolaget bildades genom att befintliga bolagen Elektra Strömsund samt Boks Skog & El överlåter sina verksamheter till det nya bolaget, Elektra Jämtland AB. Samgåendet ska utmynna i bättre kapacitet, bättre resursnyttjande samt möjlighet att bredda sin verksamhet. Verksamheten startade i slutet av maj i år.

De tre delägarna Hans Bok, Lennart Mårtensson och Magnus Nilsén är alla mycket erfarna elinstallatörer som ser fram emot att ge en god service till alla kunder, nya som gamla, ingen kund är för liten eller för stor. Nya företaget kommer att ha totalt 20st anställda, alla med stort kunnande och god servicevilja. Lokal förankring blir alltmer värdefullt för samhället, dels att anställda, ägarna och företaget betalar skatt i Strömsunds kommun, samt tillgängligheten till lokal service.

Elektra Jämtland AB har tecknat kollektivavtal för samtliga anställda. Nya företaget tar nu fram en hållbarhetsplan med syftet att i verksamheterna minimera påverkan på miljö och klimat samt har som mål att göra mer än vad lagar och regler kräver.

Produkter med ökad efterfrågan är ladd stolpar och solpaneler för både privata och företag. Därför inleds nu en satsning på detta av nya bolaget.

Elektra Jämtland har samtidigt förvärvat Frostvikens Bygghandel – Gäddede där man också har för avsikt att bredda utbud av varor och tjänster.

Text av Lars-Göran Karlsson

Text upplagd av Cathrine Blixth

affarsnyttnorr