Markus Nordenmark tas emot som präst i Svenska Kyrkan

nyheter

2022-06-19 Idag söndag kommer bland annat vår uppskattade präst från EFS att tas emot av Svenska Kyrkan. Det blir under en ceremoni i Härnösands domkyrka.

Markus Nordenmark är vigd präst vid EFS men har ofta haft tjänst inom Kyrkan och bland annat under årets konfirmation där han blev oerhört uppskattad. En gladlynt och trevlig person som får folk att lyssna och göra mötena till glädjestunder. Nu uppges i ett pressmeddelande att han idag söndag kommer att vigas till präst för Svenska kyrkan i Härnösands domkyrka.

Markus Nordenmark efter konfirmationen i Ströms kyrka tillsammans med Ante och David. Foto: Barbro Ericson

Så här skriver man från kyrkan:

-En socionom, en jurist, en diakon, en konditor och en sjuksköterska. Alla har de bytt bana mitt i livet för kallelsen till präst eller diakon. På söndag ger de sina vigningslöften under en högtidlig gudstjänst i Härnösands domkyrka, därefter börjar de sina nya arbeten i Svenska kyrkan i Jämtland och Västernorrland.

Att vigas till en tjänst i Svenska kyrkan innebär, enligt Härnösands stifts etiska riktlinjer för vigningstjänsten, en kallelse och livslång hållning som innebär ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och medmänniskorna.

Nedan presenteras de nya präster och diakoner som tar sin examen på lördag och sedan vigs till tjänst i Svenska kyrkan på söndag. Gudstjänsten i Härnösnads domkyrka kommer att webbsändas.

Markus Nordenmark, 44 år, är sedan 2006 vigd som präst i EFS och tas nu emot för tjänstgöring i Svenska kyrkan. Markus är uppväxt Hemmingsmark utanför Piteå och har även en bakgrund som bagare och konditor. Han kommer att börja arbeta i Strömsunds pastorat. 

Ann-Sofie Ödmark, 46 år, vigs till diakon och kommer att börja arbeta i Timrå församling. Ann-Sofie är uppväxt i Örnsköldsvik och har tidigare varit bosatt i Östersund. Hon är utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare. Hon har även en bakgrund som begravningsrådgivare.

Leila Göransson, 38 år, vigs till diakon och börjar arbeta i Sydöstra Jämtlands pastorat. Hon är uppväxt i Umeå, är utbildad jurist och har tidigare arbetat på Kronofogdemyndigheten.

Lena-Maria Oikarinen, 53 år, vigs till präst och kommer att börja arbeta i Härnösands pastorat. Lena-Maria är uppväxt i Finland men bosatt i Sverige sedan länge. Sedan 2012 har hon varit verksam som diakon i Svenska kyrkan, de senaste sex åren på stiftskansliet i Härnösand. 

Susanne Olofsson, 53 år, vigs till diakon och börjar arbeta i Örnsköldsviks södra pastorat. Hon är bosatt i Moliden och har en bakgrund som specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri och har tidigare bland annat arbetat som enhetschef inom vuxenpsykiatrin i Örnsköldsvik.

Bakgrund vigningstjänsten
Diakoni är kyrkans sociala arbete. Alla diakoner har i grunden en fackutbildning från högskola eller universitet, oftast inom socialt arbete eller vård och omsorg och sedan ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Prästkandidaterna har alla en examen i teologi eller religionsvetenskap samt därefter ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Efter prästvigningen väntar ett års arbete som pastorsadjunkter under handledning.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr