Pressbild, arkivet.

Krisläge för Backe hälsocentral – brist på läkare

nyheter

2020-01-22 När en av de två läkarna slutat så blev det stora problem för den som ensam har ansvaret. Svårt att rekrytera och nu har man hamnat i det läget att det görs om till filial.

Att driva en hälsocentral med bara en läkare är inget som går i längden. Hälsocentralen i Backe har vid flera tillfällen utsetts som bästa i landet och patienterna har rosat personalen på mottagningen. Men nu har en läkare slutat och då går det inte att driva hälsocentralen på samma sätt som tidigare. Det är ett nödläge för den hyllade mottagningen.

En hälsocentral kräver att det finns läkare och övrig personal tillgänglig, Skulle det nu på grund av läkarbrist bli en filial till Strömsunds Hälsocentral finns möjlighet att hålla stängt när det fattas personal. Det innebär att patienterna måste resa till Strömsund. Ett stort bakslag för folket i bygden som uppskattat hälsocentralen i Backe.

Stora ansträngningar har gjorts för att hitta en ny läkare men hittills har det inte lyckats. Ett glesbygdsproblem, även om det finns så mycket att erbjuda utöver själva arbetsuppgiften som läkare. Men enligt uppgift så har man fortfarande i sikte att hitta någon som är intresserad att komma till Backe. 

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr