Bild privat.

Björnstammen växer sig allt starkare – höjd tilldelning

nyheter

2021-06-2 Länsstyrelsen rapporterar hur det ser ut med tillväxten av länets björnar efter senaste spillningsinventeringen 2020. Inventeringen visar på en kraftigt ökad stam och nu finns underlag för ökad tilldelning inför kommande licensjakt.

Sedan den förra björnspillningsinventeringen 2015 har man vid senaste inventeringen 2020 sett ytterligare en kraftig ökning av björnstammen. Övervägande antal honor visar testet. Det är utifrån de 5000 spillningsprover som kom in för analys som visar att björnstammens tillväxt är stor i Jämtland – Västernorrland.

Nu presenterar Länsstyrelsen resultatet från senaste inventeringen som visar att det finns omkring 1044 björnar i de två länen. Fördelningen är 693 honor och 351 hanar. Jämfört med inventeringen 2015 som visade på 907 totalt antal björnar. Förvaltningsmålet för björnstammen i Jämtlands län ligger i dagsläget på 650 björnar, det uppger Nicklas Rumm, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Jämtland.

Rumm säger att anledningen till att det finns så många fler honor än hanar beror på att honor med åtföljande årsungar eller fjolårsungar är fredade under jakt och därför blir det flest hanar som skjuts. Det i sin tur har lett till en ökande tillväxt av björnstammen.

En annan förklaring till den växande björnstammen i länet kan också vara ett stort inflöde av björnar från angränsande län.

Länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet beräknar att björnstammen har ökat i både Västernorrland och Jämtland. Enligt inventeringen består de båda stammarna av 1 472 björnar, fördelat på 935 honor och 537 hanar.

Detta är en ökning jämfört med den senaste inventeringen som gjordes 2015 – då uppskattades antalet björnar till 1179 stycken i båda länen.

Björnspillningsinventeringar som genomförs vart femte år är organiserat genom Jägareförbundets jaktvårdskretsar och flest inlämnade spillningar kommer också från jägare.

Nu finns med andra ord utrymme för Länsstyrelsen att höja tilldelningen inför kommande licensjakt på björn. Med resultatet från spillningsinventering som grund, som visar att björnstammens tillväx ökar kraftigt i både Jämtland och Västernorrland.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr