Länsstyrelsens karta.

Björnjakten avlyst i område 2B

nyheter

2020-08-25 Licensjakt på björn fortsätter men i område 2B är den avlyst. Länsstyrelsen har delat in länets jaktområden i fyra delområden och nu är kvoten uppnådd på den nordöstra delen av länet, uppger Länsstyrelsen .

Nu har Länsstyrelsen i Jämtland avlyst björnjakten i område 2B men i övriga delar av länet finns fortfarande 51 björnar kvar att skjuta av tilldelningen i årets licensjakt, uppger naturvårdshandläggare Moa Walldén på Länsstyrelsen.

I område 2B nordöstra delen av Jämtland har alltså jakten blivit avlyst på grund av att tilldelningen är uppfylld.

Däremot får ytterligare 23 björnar fällas i område 1.  I område 2, norra delen E14 får 28 björnar skjutas.

Här följer Länsstyrelsens indelning gällande licensjakt på björn. 

Delområden
Område 1a
Del av Härjedalens, Bergs och Åre kommuner som ligger norr om väg 501 och 502, väster om väg 84 mellan Linsell och Hedeviken, norr om väg 315 och väster om väg 316, E45 och väg 321, samt söder om E14.

Område 1b
De delar av länet som är belägna söder om E14 och som inte ingår i område 1a.

Område 2a
Del av Åre kommun som ligger norr om E14 och väster om väg 666. Del av Krokoms kommun väster om väg 666 och 671(vägarna mellan Mörsil och Kaxås), norr om väg6 75 och 675 (Kaxås-Tulleråsen) och väg 340 (Tulleråsen-Lillholmsjö), norr väg 344(Lillholmsjö-Föllinge) väster och norr om väg 339 (Föllinge-kommungränsen vid Öjån). Del av Strömsunds kommun som ligger väster om Munsvattnetvägen och väg 801, del av Strömsunds kommun som ligger norr om väg 342 och väster om vägarna 814, 998 och 1002 (Lidsjöberg-Norråker).

Område 2b
De delar av länet som är belägna norr om E14 och som inte ingår i område 2a.

Se kartskissen över tilldelningsområden ovan.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr