Besöksförbudet upphör på särskilt boende under jul- och nyårshelgen

nyheter

2020-12-15 Den 23 december upphör det lokala besöksförbudet på kommunens särskilda boenden. Vi öppnar då upp en möjlighet för anhöriga att göra besök under jul- eller nyårshelgen – men vädjar samtidigt till eftertanke. Den som vill göra ett besök ska förboka besöket samt följa de nationella råden för att minska risken för smittspridning.

Den 3 december införde Strömsunds kommun ett tillfälligt besöksförbud i särskilt boende, det gäller till och med 22 december. Inför jul- och nyårshelgen öppnar vi upp en möjlighet för anhöriga att göra besök. Men vi påminner om att de ska ske med försiktighet och eftertanke. Besöken ska förbokas och ske i enlighet med kommunens lokala besöksrestriktioner. För att minska risken för smittspridning ska besökaren även följa de nya nationella föreskrifterna.

  • Julen är starkt förknippad med gemenskap med familj och släkt, och då kan ensamheten kännas extra tung. Därför känns det bra att vi under så säkra former som möjligt kan öppna upp för besök under jul- och nyårshelgen. Vi vet att det betyder mycket för de boende, säger Karin Näsmark, (S), ordförande i socialnämnden.

Vädjar om försiktighet

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden som nu gäller i hela Sverige innebär bland annat att varje individ ska begränsa sitt umgänge till en mindre krets och även minimera nya kontakter. Man ska också resa på ett smittsäkert sätt och undvika kollektivt resande och platser där det kan uppstå trängsel.

  • Samtidigt som vi välkomnar anhöriga, vädjar vi också till varje besökare att vara extra eftertänksam och försiktig. Alla har ett stort personligt ansvar för att minska risken för smittspridning och det är viktigt att vi skyddar riskgrupperna i samhället, säger Gudrun Öjbrandt, chef för vård- och socialförvaltningen  i ett pressmeddelande.

 

affarsnyttnorr