Stort virkesbortfall pga älgbetesskador.

Älgbetesskadorna ökar på vissa håll

nyheter

2017-08-31 Allra mest problematiskt är det i delar av Västerbottens inland och Jämtland, visar Skogsstyrelsens analys av 2017 års älgbetesinventering (Äbin). Ohållbart läge på vissa håll.

De mest oroande resultaten hittar vi i Lycksele och Storumans kommuner, samt i ett område nordväst om Östersund. Där är andelen skadade tallar extremt hög – 72 respektive 63 procent. Som jämförelse är motsvarande siffra i sydvästra Västerbottens län 28 procent, uppger Skogsstyrelsen i en färsk rapport.

– Resultaten från inventeringen visar att engagemanget och ansvarstagandet inom älgförvaltningen och skogssektorn måste öka, säger Staffan Norin, regionchef för Skogsstyrelsens region Nord. Om vi ska få rönn och asp i framtida skogar, och fortsätta nyttja skogen för ett hållbart samhälle, måste betesskadorna minska på både kort och lång sikt, finns att läsa i ett Pressmeddelande.

Här finns resultaten från årets Äbin i Norrland: https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/abin-och-andra-skogliga-betesinventeringar/abin/

I tidningen Norra Skogsmagasinet

I senaste numret av tidningen Norra Skogsmagasinet kan man läsa om frustrationen över de rekordstora betesskador som uppmätts.

”Det är oerhört viktigt att markägare engagerar sig i älgförvaltningen och ställer krav på de som arrenderar jaktmark. Årligen orsakar klövviltet skador för miljardbelopp i de Svenska skogarna”.

De skriver vidare:

”Även miljön är förlorare när betestrycket är så stort. Viktiga träd för den biologiska mångfalden som sälg, rönn och asp har svårt att bli trädbildande. Vilket påverkar möjligheten till ett variationsrikt skogsbruk. Frågan är varför miljörörelsen är så passiv i viltförvaltningen”.  /Slut på citatet/.

affarsnyttnorr