Foto: Tor Persson.

Foto: Tor Persson.

Tullingsås byförening prisas

nyheter

2018-03-23 Tullingsås byförening har tilldelats Våtmarksstipendium 2018 för sitt arbete att återställa Lillsjön som ligger strax utanför byn. Sjön torrlades i början av 1900-talet för att få mera odlingsmark. Därtill byggdes en kvarn närmare byn. Nu är det snart dags att välkomna det rika fågellivet som återskapats.

Våtmarksstipendiet på 35 000 kronor kommer att delas ut i Tullingsås den 3 maj. Våtmarksfondens motivering lyder:

”Tullingsås byförening har med återskapandet av Lillsjön visat på hur man med ett stort naturintresse parat med ett målinriktat ideellt engagemang och begränsade resurser kan skapa en för fågellivet mycket fin biotop. Vid arbetet har byföreningen samtidigt haft för ögonen att Lillsjön ska vara tillgänglig för alla.”

Våtmarksfonden bildades 1995 på initiativ av Svenska jägareförbundet. I styrelsen sitter även representanter från Sveriges ornitologiska förening.

Det var i början av 1900-talet som Lillsjön i Tullingsås torrlades för att ge mer odlingsmark. Den 15 hektar stor sjön återställdes sedan av byföreningens medlemmar där arbetet påbörjades 2013 och 2015 var allt återställt. Ett omfattande arbete med många ideella timmar och sökta bidrag för att återskapa fågellivet. Dessutom byggdes ett fågeltorn och ramp för att underlätta tillgängligheten för fågelskådare. Vilket ledde till ett tillgänglighetspris.

När det börjar våras och sjön ligger fri från is, då är det åter dags att möta det rika fågellivet i området.

 

affarsnyttnorr