Susanne Hansson kommunalråd Strömsund.

Susanne Hansson kommunalråd Strömsund.

Trafikverket tar över vägbelysningen – Men….

nyheter

2018-01-31 Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Trafikverket som gjort en överenskommelse att Trafikverket tar över ägande och drift av belysning längs statliga vägar. Men innan övertagandet kostar det Strömsunds kommun 85 miljoner.

Nu har ett beslut tagits att Trafikverket kommer att ta över ansvaret för vägbelysning längs statliga vägar. Men det finns ett kostsamt krav innan det sker. Nämligen att kommunerna själva skall stå för upprustningen. För Strömsunds kommun innebär det 85 miljoner kronor för att uppnå önskad standard. Susanne Hansson som är kommunalråd i Strömsund fäller följande ord:

– Det är helt vansinnigt.

Glesbygden kommer att drabbas

Det här beslutet kommer enligt kommunens ansvariga att påverka glesbygden.  För Strömsunds del handlar det om cirka 5100 ljuspunkter,  skall samtliga upprustas enligt Trafikverkets krav kommer kostnaden att hamna runt 80 -85 miljoner. En enkel slutsats är att många ljuspunkter kommer att släckas ner och det blir naturligtvis ute i glesbygden.

Idag ligger den budget som pengarna i så fall skulle hämtas ur på 10 miljoner kronor och då är snöröjningen inräknad. Intressant att se vilka enorma pengar enbart upprustning av ljuspunkterna skulle komma att kosta Strömsunds kommun.

 

affarsnyttnorr