IMG_0529-768x512

Strömsund toppar listan över Ödehus

nyheter

2017-10-23 Gamla butiken i Tåsjö Östra och före detta Pensionärshemmet i Alanäs är två av skamfläckarna i Strömsunds kommun. Det är samma ägare och han fullständigt skiter i ägaransvaret att åtgärda de fallfärdiga husen.

Strömsunds kommun ligger i topp avseende övergivna och förfallna fastigheter. För att nämna några så tar vi den gamla butiken i Tåsjö Östra samt pensionärshemmet i Alanäs som står fallfärdiga.

I Östra Tåsjö är varenda fönsterruta krossade och hela huset ser ut som ett spöknäste. Dessutom ligger fastigheten mitt i byn och en skamfläck för den vackra bygden. I Alanäs är det samma sak. En iögonfallande fallfärdig fastighet där fasadbeklädnaden faller av i bitar.

För snart två år sedan skrev vi om att ägaren till pensionärshemmet fick en tidsfrist fram till oktober 2016. Då skulle, efter flera års påstötning från kommunen, huset vara rivet och allt bortforslat. Ägaren Edström hade fått åtskilliga uppmaningar och vitesförelägganden att fastigheten utgjorde både en fara och en för ögat bedrövlig syn.

Kommunens ansvarige i ärendet Håkan Bredin uppgav för snart två år sedan att de har sökt Edström upprepade gånger. Skickat både skrivelser, vitesföreläggande och sökt honom per telefon men mannen håller sig undan.  Affärsnytt Norr har också sökt Edström via telefon, vid flera tillfällen för en kommentar, men han svarar inte. Nu finns inte hans telefonabonnemang kvar och mannen ger sig inte till känna.

Att kommunen skulle gå in och utföra rivning samt bortforsling av allt rivningsmaterial skulle till sist drabba skattebetalarna. Det är föga troligt att ägaren själv skulle återbetala den kostnaden.

 

 

affarsnyttnorr