Pressure

Pressure

Socialnämnden vänder också på alla stenar

nyheter

2019-01-17 Nu har varje enhet inom Strömsunds kommun ett ansvar att hjälpa till ekonomiskt för att få innevarande budget i hamn. Nu senast presenterade Socialnämnden vissa förändringar i taxan för hemsjukvård och ny taxa tas fram för hemsjukgymnastik. Men problemen sitter också i att ha personal att fördela.

Socialnämnden i Strömsund vill att Kommunen höjer avgiften för dem som får hemsjukvård och samtidigt införa en avgift för dem som får hjälp av sjukgymnast i hemmet. Ett av skälen till förslagen är den ansträngda personalsituationen men också ekonomin.

Det är svårt för Strömsunds kommun att rekrytera personal inom hemsjukvården. Sjuksköterskor, distriktssköterska och sjukgymnast.  Det innebär att personalen fått prioritera de med största vårdbehovet. Men det är också svårt att få en ekonomi i balans.

Åsa Engman är verksamhetschef på vård- och socialförvaltningen och hon uppger att det har diskuterats hur det skall gå att tänka i andra banor och jobba på andra sätt för att göra andra prioriteringar. Personalen skall ha tid att hjälpa de svårast sjuka och då behövs en översyn om det finns överkonsumtion av vård i hemmet som kan minskas, anser socialnämnden.

Därför föreslår man en höjning av taxan för hemsjukvården till 300 kronor per månad oavsett antal besök. Idag får vårdtagaren betala 150 kronor eller 200 kronor i månaden, beroende på antal besök. I och med prisjusteringen skulle taxan motsvara samma kostnad som patientavgiften inom Region Jämtland Härjedalen. Det skall inte vara på det sättet att man hellre vill ha hemsjukvård för att det är ett billigare alternativ, uppger Åsa Engman.

Socialnämnden vill också se att det införs en taxa för de som får hembesök av sjukgymnast eller arbetsterapeut. En tjänst som idag är gratis men bör prissättas till 300 kronor i månaden. Priset skall då omfatta bara de som enbart får hjälp av sjukgymnast eller arbetsterapeut, den som redan har hemsjukvård behöver inte betala dubbla kostnaden.

Man vill påpeka att den höjda taxan inte kan ses som några överpriser. Förändringen skulle bli en besparing i kommunens kassa på mellan 100.000 kronor till 130.000 kronor per år.

Enligt Åsa Engman har de gjort en jämförelse av priserna på hemvårdstaxan och den ligger lägre i Strömsunds kommun i förhållande till andra kommuner och län.

Förebyggande hembesök hos 70-åringarna har legat på is ett tag och man väntar på en ökad bemanning. Egenvård kan vara ytterligare ett sätt att minska belastningen på vårdpersonalen.

Närmast kommer förslaget om förändrad taxa för hemvården och sjukgymnastik i hemmet att tas upp och beslutas av kommunfullmäktige.

affarsnyttnorr