tn_DSC07629

Skral ekonomi för Strömsunds kommun

nyheter

2019-01-13 Pengar fattas i Kommunens kassa för att få ihop 2019 års budget. Det måste till åtstramningar för att spara in 25 miljoner kronor. Därför har Kommunen bett om extern hjälp att hitta en ekonomisk lösning.

Vid senaste kommunstyrelsesammanträde diskuterades Kommunens svaga ekonomi och att pengar måste sparas. En enig styrelse var överens om en besparing på 25 miljoner för att få 2019 års budget i hamn. Det ledde till att Kommunen skall ta hjälp för 75.000 kronor från SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att analysera och finna åtgärder till besparing.

Enligt prognosen som togs fram i slutet av 2018 såg det ut som att 30 miljoner kunde bli minus för Kommunen. Minskningen beror främst på att 4 miljoner kronor i statsbidrag som sänker underskottet ned mot 25 miljoner. Samt att folkminskningen stannade vid 121 personer mot beräknat 133 och därmed blir det en lite mindre förlust i utjämningsbidraget. De två posterna ledde till en minskad förlust med 5 miljoner kronor och stannar därmed vid 75.000 kronor.

Kommunens största underskottet hänger ihop med den dagliga verksamheten, enligt uppgift från Susanne Hansson som påpekar att den posten uppgår till 20 miljoner kronor mer än budgeterat.

Ett kännbart avbräck i kassan under fjolåret var att Migrationsverket beslutade stänga flyktingboenden i Kommunen och flytta på asylsökanden till andra delar av landet. Det blev ett rejält ekonomiskt bortfall. Det ledde till att närmare 80 barn i skolåldern flyttades från Kommunen. Vilket blev negativt för skola och barnomsorg.– Då sitter man i lokaler som är för stora. Det tar tid att anpassa, säger Susanne Hansson.

Till sammanträdet den 2 maj skall det finnas färdiga besparingsförslag för kommunfullmäktiges ledamöter att rösta om.

Några klubbar och föreningar som drabbas av åtstramningen är bland annat de 16 klubbarna i Strömsunds skoterallians som bara får hälften av de 200 000 kronor som ansökts. Bidrag för att klubbarna skall sköta drift och underhåll av skoterleder under säsongen 2018-2019.

Tåsjödalen Classic Ski, som är ett seedningslopp inför Vasaloppet, från bara halva beloppet, 7.500 kronor mot ansökt stöd om 15 000 kronor.

affarsnyttnorr