Fr v Mats Gärd c, Susanne Hansson s, Simon Högberg m

Fr v Mats Gärd c, Susanne Hansson s, Simon Högberg m

Politikernas version om kommunens framtid

nyheter

2018-08-7 P4 Jämtland är ute på en runda i länet för att kolla tempen på kommunpolitikerna. Idag var det Strömsund som stod på tur och framför kommunhuset var en liten skara samlade mitt på tisdagen.

Ja några revolutionerande motsättningar kunde man inte skönja mellan de olika partiledarna. Och det kanske borgar för en stark ”regering” där inte allt för mycket av pajkastning sker.

Centerpartiet med Mats Gärd i spetsen anser att man kan få ut flera arbetslösa, framför allt kvinnor som får stå tillbaka, om de får börja med en lägre ingångslön. Då finns förutsättning att flera arbetsgivare skulle anställa fler med lägre kompetens. Det ansåg också en i publiken, varför kan de inte som vi fick göra förr,  att den som inte har full kompetens skall starta med lägre lön. Gäller i första hand de som kommer från andra länder med bristande kunskap.

Susanne Hansson Socialdemokraterna vill inte att man frångår att man skall jobba på lika villkor. Alltså skall ingen behöva gå in med lägre lön än de övriga. Vi måste jobba med snabb introduktion och praktik och ta tillvara de resurser som kommer.

Framtiden skall också i fortsättningen präglas av bra omsorg, sjukvård och service och ingen skattehöjning i sikte.

Rättvis Demokrati med Göran Edman framhåller som många gånger tidigare att SUAB, Strömsunds utvecklingsbolag, skall plockas bort. De har än inte visat på något resultat när det gäller att hitta företagare som vill flytta till kommunen. Det gäller att ”ragga” för folkmängden minskar och allt för många går arbetslösa. Åldringsvården lider, tjänster har plockats bort, det måste satsas ordentligt för att hålla måtten, nu är det mycket bristfälligt, anser Edman.

Vänsterpartiet, Peter Frost, anser att det måste till en ordentlig välfärdssatsning. Satsa på vården med att ge bättre lön och gå ner till sex timmars arbetsdag för personalen.

Nya Moderaternas företrädare Simon Högberg hävdar att framtiden måste ha en stark företagsamhet och att integrationen förbättras. Det måste till kortare köer i vården och att ta krafttag mot kriminaliteten. Ett av våra viktigare mål under nästkommande mandatperiod är att öka kommunens intäkter utan att höja skatten.

Oavsett vilket parti som kommer att styra Strömsunds Kommun i framtiden så blir det ingen skattehöjning.

affarsnyttnorr