Susanne Hansson kommunalråd Strömsund.
Foto Be

Susanne Hansson kommunalråd Strömsund. Foto Be

Pengarna räcker inte till i Strömsunds kommun

nyheter

2019-10-4 Det kan inte gå när utgifterna blir större än inkomsterna. Spelar ingen roll om det är familjeekonomin som går snett eller om det är kommunens ekonomi som gått över styr. Samtliga innevånare får dåliga vibbar inför kommande utmaningar. Så här skriver Susanne Hansson i ett pressmeddelande:

– Vårt omfattande arbete med att se över kostnader i alla nämnder och verksamheter fortsätter, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson (S) i ett pressmeddelande.

Trots lägre pensionskostnader och något högre skatteintäkter fortsätter underskotten i vissa kommunala verksamheter att öka. Det visar årets andra helårsprognos som Strömsunds kommun redovisar.

– För att minska kostnaderna pågår det ett omfattande arbete 2019–2020 i alla nämnder och verksamheter. Störst underskott finns inom socialnämnden och barn-, kultur- och utbildningsnämnden och det är givetvis viktigt att vi tillsammans kan komma tillrätta med det, säger Susanne Hansson.

Trots att regeringen i november beslutar om ett nytt kostnadsutjämningssystem, som för Strömsunds del skulle innebära ett tillskott på 7 miljoner kronor, löser det inte situationen enligt Susanne Hansson.

– Det är ett välkommet tillskott, men ändå inte nog för att lösa problemen med verksamheternas underskott på drygt 18 miljoner kronor. Många kommuner behöver ytterligare generella statsbidrag för att klara välfärden och samhällskontraktet framöver.

Även kommunens ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyft betonar vikten av att Strömsund nu rättar mun efter matsäcken.

– Vi måste ständigt se över vad vi lägger pengarna på, det måste bli en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Det är särskilt viktigt eftersom vi behöver resultatöverskott framöver för att möjliggöra våra behov av investeringar, uppges i ett pressmeddelande.

Barbro Ericson

affarsnyttnorr