JH

Näva i Strömsund i farozonen

nyheter

2019-06-29 Region Jämtland Härjedalen med C-ledning brottas med att få en ekonomi i balans och därför har man börjat diskutera Strömsunds närvårdsavdelning, NÄVA. Det har lett till att den socialdemokratiska ledningen i kommunen gjort två debattinlägg "Lägg inte ner NÄVA".
Bengt Bergqvist och Susann Hansson (S) är två som undertecknat skrivelser till Region Jämtland Härjedalen angående följderna om NÄVA i Strömsund skulle försvinna. ”Lägg inte ner NÄVA”. De vänder sig mot att man inte fick garantier för att NÄVA ska bli kvar när regionens hälso- och sjukvårdsnämnd vid sitt senaste sammanträde uppdrog åt regiondirektören att utreda formerna för avdelningen. Så här ser det ut:

NÄVA i Strömsund har 18 vårdplatser som 2018 kostade cirka 19 miljoner kronor där Strömsunds kommun köper hälften av platserna för kommunal korttidsvård. För dessa platser betalar kommunen 5,3 miljoner kronor. Däremot finns inget avtal undertecknat för 2019.

Nu har Regionens nya politiska ledning gett regiondirektören i uppdrag att se över verksamhetsinnehåll, bemanningsnormer, patientkategorier och utreder avdelningens verksamhet. En utredning som ska ses som ett led i att finna lösningar på regionens ekonomi. All verksamhet skall ses över.

Lennart Ledin (L) som är regionråd och 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region JH uppger att det är som S antyder att vi som ny politisk ledning vill sätta mer fokus på en utveckling av regionens primärvård och då som närvård – en vård som kan bedrivas närmare patienten och till och med i patientens hemmiljö.

På så sätt kan vi också minska kostnaderna för en del dyr sjukhusvård samtidigt som vi naturligtvis inte gör avkall på patienternas säkerhet, trygghet och delaktighet, utan tvärtom vill förbättra den, uppger Ledin i ett pressmeddelande.

affarsnyttnorr