Foto: Pressbild, Polisen.

Foto: Pressbild, Polisen.

Medborgarlöften i Strömsund

nyheter

2018-02-24 Polisen och Strömsunds kommun lovade inför 2017 att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom olika aktiviteter. Nu står vi inför nya löften som skall gälla för innevarande år och som skrivs under den 27 februari.

Polisen och Strömsunds kommun lovar att arbeta för att öka trafiksäkerheten, minska våldet i offentlig miljö och att förebygga inbrott i Strömsunds kommun. Det var förra årets löften. De nya löftena för 2018 skrivs under den 27 februari.

Situationen i dag

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal kartläggning som har gjorts under hösten 2016. En lägesbild har tagits fram genom underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, våld i offentlig miljö och stöld/tillgreppsbrott prioriterats. Medborgarna vill ha en synligare polis och det har polisen tagit i beaktande när de har tagit fram sina löften.

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften:

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun

Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att genomföra minst 52 trafikkontroller på väg eller i terräng, i vältrafikerade miljöer, på vältrafikerade tider och geografiskt utspritt över hela kommunen. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/drogonykterhet.
 • Kommunen lovar att gång- och cykelväg som byggs, förses med belysning mellan Strömsund och Ulriksfors.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska våld i offentlig miljö i Strömsunds kommun

Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen genomför minst 2 gemensamma krogtillsyner.
 • Polisen lovar polisiär synlighet vid tider och platser som belastas av återkommande våldsbrott.
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra minst en trygghetsvandring i centrala Strömsund.
 • Kommunen lovar att näringsidkarna samt återkommande aktörer med tillfälliga evenemang bjuds in till utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering”.
 • Kommunen lovar att röjning utförs av vegetation i närheten av gångstigar i samhällen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i Strömsunds kommun

Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att fortsätta att aktivt arbeta med det brottsförebyggande konceptet Grannsamverkan.
 • Kommunen lovar att utöka belysningen i bostadsområdet Tingvalla.
 • Kommunen lovar att utöka antalet ljuspunkter i småbåtshamnen.

Utöver detta lovar polisen att:

 • Polisen lovar att genomföra minst 15 besök på skolor och andra platser för ungdomsaktiviteter.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på Polisområde Jämtlands Facebooksida  samt via polisen.se. Resultatet följs också upp vid ordinarie möten i kommunens Folkhälsoråd/Brå

affarsnyttnorr