polis-arkivbild

Katastrofal utveckling av anmälda våldtäkter

nyheter

2019-01-17 I den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har antalet anmälda våldtäkter ökat. Mätt över en tioårsperiod är ökningen 33 %.

Brotten i alla kategorier ökar och under 2018 anmäldes totalt runt 1,54 miljoner brott. Det är 34 800 fler, två procent fler, än anmälda brott året innan.

Antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn ökade under 2018 med 13 procent. Övriga våldtäkter ökade med åtta procent. Fördelningen är enligt nedan:

Anmälda våldtäkter mot kvinnor över 18 år ökade till 4 230 (+6 %).

Antalet anmälda våldtäkter mot män över 18 år minskade till 193 (−7 %) anmälda brott.

Anmälda våldtäktsbrott mot barn 0-17 år ökade till 3 420 brott (+13 %).

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå.

Enligt Stina Söderman som är forskare och rapportförfattare vid BRÅ har det sett en tydlig ökning av anmälda våldtäkter de senaste åren. Lagstiftningen har förändrats flera gånger under de här åren vilket också påverkar statistiken.

Leif GW Persson uppges hålla med om gjorda analys och säger:

Det straffbara området blir vidare och vidare och då finns det flera händelser som går att räkna in i begreppet. Så det är en förklaring, säger kriminologiprofessorn.

44-procentig ökning över tid

Sett till en tioårsperiod (2009-2018) har de anmälda våldtäkterna ökat med 1 960 brott (+33 %), enligt Brå. Enligt rapporten ökade de anmälda våldtäkterna mot kvinnor över 18 år med 1 300 brott (+44 %) mellan 2009 och 2018. I rapporten skriver författarna att ökningen under perioden delvis kan kopplas ihop med förändringar i sexualbrottslagstiftningen, som inneburit att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt.

Lagändring införd 1 juli 2013 utvidgades våldtäktsbegreppet och 1 juli förra året infördes den nya brottsbeteckningen ”oaktsam våldtäkt”. En annan kan, enligt rapportförfattarna, ha att göra med att anmälningsbenägenheten ökat.

Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos polismyndigheten, åklagarmyndigheten,, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2018, publiceras den 28 mars 2019. Då publiceras även statistiken över konstaterade fall av dödligt våld 2018.

affarsnyttnorr