Kan inte gå- nekas ta med permobil i färdtjänsten

nyheter

2018-09-3 Jan Anders Andersson har sjukdomen MS och drabbats av ett stort nederlag när Östersunds kommun säger nej till honom att medföra permobilen när han skall resa. Ett nej som medför att han inte kan åka färdtjänst-taxi.

Motiveringen som Östersunds kommun ger honom är att de hänvisar till regler att färdtjänst bara täcker behovet under själva resan, inte vad han behöver under vistelsen.

Det innebär att Jan Anders Andersson inte kan åka till bekanta i Strömsund. Däremot har han rätten att ta sin rullator med vid riksfärdtjänsten. Men det hjälpmedlet räcker inte längre på grund av hans utvecklade sjukdomstillstånd som gör honom beroende av permobilen.

I en intervju i Sveriges Radio uppger han att det är ett måste för honom om han skall komma sig ut. Han har läkarintyg på hur hans rörelseförmåga är nedsatt och försämrad under tid, men kommunen säger ändå nej. Handläggaren skriver i avslaget:

” det uttalade syftet med färdtjänst är att transportera personer med funktionsnedsättningar, inte hjälpmedel”.

Nu har Jan Anders Andersson överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.

 

affarsnyttnorr