Reserv när EONs elnät kapsejsar.

Reserv när EONs elnät kapsejsar.

EON kompenserar strömavbrotten

nyheter

2017-09-26 Med detta brev vill jag försöka förklara hur det kan komma sig att ni drabbas av återkommande avbrott trots de förbättringar som vi genomfört i området. Orsakerna är flera, skriver EON till sina kunder.

Under sommaren har det vid ett flertal tillfällen varit strömavbrott på EONs linje och kunderna drabbats i stor omfattning. Nu har de skickat ut ett brev till sina kunder med en förklaring, varför det varit så många avbrott.

”Inledningsvis vill jag börja med att beklaga att ni under lång tid har drabbats av återkommande strömavbrott. Vi förstår att det är påfrestande på många sätt och vis oavsett längd på avbrotten. Med detta brev vill jag försöka förklara hur det kan komma sig att ni drabbas av återkommande avbrott trots de förbättringar som vi genomfört i området. Orsakerna är flera.

En orsak är olika typer av väderfenomen. Dels har vi åskan som lätt slår ut elnätet. För att minska dessa avbrott har vi inlett ett arbete med att installera åskskydd i särskilt drabbade områden. Vi har även haft problem med träd som vid kraftig vind faller och då kommer åt oisolerade luftledningar. I de vädersäkringsprojekt som vi just nu genomför så isolerar vi ledningarna eller gräver ner dem. Detta kommer minska antalet avbrott.

Andra orsaker har varit mer tekniska så som vissa kommunikationsproblem där avbrott blivit onödigt långa p.g.a. mindre väl fungerande kommunikation mellan Driftcentralen och vår utrustning i nätet. Detta problem har vi dock nu åtgärdat så längden på dessa avbrott bör minska.

I själva fördelningsstationen i Hoting har vi även haft en del problem vilket gjort att störningar i andra delar av nätet även har drabbat hela Hotingsnätet. I vinter kommer vi byta ut skydden i stationen vilket gör den mer modern och förhoppningsvis minskar därmed antalet avbrott av detta slag. Vissa strömavbrott orsakas slutligen av att överläggande nät har störningar.

De som är drabbade av många strömavbrott har rätt till ersättning. Vi följer månadsvis upp om du under de senaste 12 månaderna drabbats av mer än 11 oplanerade avbrott, som varat mer än 3 minuter per gång. Om det har hänt kompenserar vi dig genom att inte ta ut någon fast avgift för den kommande månaden.

Avslutningsvis så vill jag även informera om att E.ON sedan flera år arbetar intensivt med att minska avbrotten hos alla våra kunder och vi investerar kraftfullt i att både vädersäkra elnätet och höja kapaciteten. Allt för att minska avbrotten och möta kundernas behov. Positivt för just er är att den största andelen av investeringsbudgeten nu går till våra nät i Norrland och framförallt till ert område.

Med detta hoppas jag att ni fått en bättre bild av vad orsaken till avbrotten har varit samt vad vi gör för att minska dessa, skriver Henrik Hjeltström, gruppchef EON Elnät Sverige AB.

affarsnyttnorr