Bild privat.

Bild privat.

Du som handlar från Kina – extra påslag

nyheter

2018-04-18 Som Affärsnytt Norr skrev om i papperstidningen december så överhopas Postnord av försändelser från bland annat Kina. Billiga produkter som nu har fått ett kostnadspåslag för mottagaren.

Den billiga varan från Kina och andra länder utanför EU var till en början ett ”kap” men nu har Postnord blivit beordrade att ta ut moms och avgifter. En avgift som gjort att många försändelser inte löses ut och därmed går tillbaka till avsändaren. Eller så betalar kunden och varan blev betydligt dyrare än tänkt. Men allt har en förklaring och den ger Postnord enligt nedan:

1. Hur fungerar den nya avgiften?

Om du köper varor från länder utanför EU:s tullunion gäller följande:

  • För varor värda upp till 1 500 kronor tillkommer en momshanteringsavgift på 75 kronor.

  • Om varan är värd mer än 1 500 kronor ligger avgiften på 125 kronor. Den högre avgiften täcker också kostnaden för tulldeklarationen.

Utöver avgiften ska dessutom moms betalas. Normalt ligger den på 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader.

2. Vad händer nu när jag handlar från exempelvis Kina?

När ditt paket ankommer till Postnord i Sverige registreras det. Därefter skickas en avisering ut till mottagaren via sms eller brev med betalningsinstruktioner. Där framgår hur lång tid man har på sig att betala innan varan skickas tillbaka till avsändaren. Man har alltid åtminstone 14 dagar på sig att betala.

3. Hur mycket dyrare blir mitt köp?

Ett mobilskal köpt från Kina som tidigare kostade 40 kronor kommer nu att kosta 50 kronor, plus avgiften på 75 kronor. Det nya totalpriset blir alltså 125 kronor.

4. Vad händer om jag inte betalar?

Då skickas paketet tillbaka till avsändaren. Hittills rör det sig om 400 000 paket som kommer att skickas tillbaka till Kina och andra icke-EU-länder.

Om du inte betalar annulleras kraven på moms och avgift, vilket innebär att du inte riskerar inkassokrav eller liknande.

5. Från vilka länder gäller avgiften?

Avgiften gäller på alla varor som handlas från länder utanför EU:s tullunion. Det rör sig alltså inte bara om Kina, även om merparten av alla paket kommer därifrån.

6. Varför tar Postnord ut den här avgiften?

Bakgrunden är att det under förra året kom enorma mängder paket från Kina till Sverige. I slutet på året handlade det om i snitt 160 000 paket om dagen.

Varorna är ofta billiga och i stort sett befriade från frakt. Merparten av de svenska kunderna betalade inte heller in den svenska momsen på paketen. Statskassan gick därmed miste om hundratals miljoner kronor i uteblivna momsintäkter.

Tullverket gav därför Postnord i uppdrag att se till att kunderna betalade moms på sina varor. Den nya momshanteringsavgiften ska täcka kostnaderna för detta, i form av bland annat ökade personal- och lagerkostnader för Postnord.

7. Jag har betalat men paketet kommer inte fram i tid – varför?

Det nya regelverket kan innebära förseningar, eftersom försändelserna lagras i väntan på betalning. I normalfallet kommer det att ta längre tid för paketen att komma fram.

8. Min vara kostade under 1 500 kronor men jag ska ändå betala 125 kronor i avgift – varför?

För varor värda under 1 500 kronor behöver du inte betala tull. Men det finns undantag för vissa varor, till exempel kosttillskott. Här ska tull betalas även om värdet understiger 1 500 kronor. Därav den högre avgiften på 125 kronor.

9. Går det att runda avgiften?

Enligt Postnord är Sverige det enda landet i EU som tar ut moms från första kronan på varorna. Om paket skickas från exempelvis Kina via ett annat EU-land med låg eller ingen moms, kan de skickas vidare till Sverige utan att några avgifter tillkommer. Det har exempelvis sajten Fyndiq utnyttjat.

10. Påverkas gåvor av den nya avgiften?

Nej, gåvor som skickas mellan privatpersoner ryms inom ett annat regelverk. Där gäller att varor med ett deklarerat värde under 45 euro är moms- och avgiftsfria.

11. Vad händer nu?

Postnord hoppas kunna åtminstone delvis ersätta dagens system med en annan lösning där kunderna kan betala in den svenska momsen direkt vid köpet.

– Vi är ganska hoppfulla att vi ska hitta den lösningen inom en inte alltför avlägsen framtid med någon av de stora e-handelsplattformarna, säger Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman till SVT.

affarsnyttnorr