Göran Bergström kommunalråd Strömsund

Göran Bergström kommunalråd Strömsund

Bergströms omfattande plan snart i mål

nyheter

2018-05-31 Har jobbat som en bäver för en gränslös samverkan när de gäller Polissamarbetet. Anders Ygeman S såg till att en ny lagstiftning kom på plats ifjol. Nu har Morgan Johansson S tagit över stafettpinnen och får sina Nordiska Ministerkolleger att skriva på bilaterala avtal som möjliggör sampatrullering och samlokalisering. Nu är de bara upploppet och målsnöret kvar, kommer att närvara i Lund för att på plats se när avtalen skrivs på. Tack alla som varit med på denna resa! Så skriver Strömsunds kommunalråd på Facebook.

Vid flera tillfällen har Affärsnytt Norr skrivit om ett framtida samarbete över gränserna Sverige och Norge. Det var Göran Bergström som för fyra år sedan drog igång en träff med de norska myndigheterna om ett polisiärt samarbete över gränsen. Första tanken var att bland annat Frostviken är ett utsatt område om ett brott skulle ske. Att skicka en polispatrull från Östersund till exempelvis Jorm eller Ankarvattnet skulle ta åtskilliga timmar när avståndet rör sig uppemot 28 mil enkel resa. Det var då Göran Bergström, vid det tillfället närpolischef i Strömsund, satte in stöten.

I korta ordalag kan sägas att han är den som startat processen och samtidigt väckte intresset också hos de övriga nordiska länderna. Så idag är det inte enbart diskussioner om samarbete mellan Sverige och Norge utan Finland, Danmark och Island. Ett förslag som de övriga ministrarna har nappat på. Och nu står man snart på rätt sida målsnöret. Den 1 juni kommer Morgan Johansson att leda ett nordiskt ministermöte i Lund. Läs kallelsen nedan:

”Den 1 juni tar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson emot sina nordiska kollegor. Justitieministrarna kommer bland annat att besluta om utökat nordiskt polissamarbete och åtgärder för att stärka förebyggandet av terrorism. Under mötet kommer också frågan om sexualbrott mot barn på internet att diskuteras.

Tid:
Plats: Lunds rådhus, Stortorget 7, Lund

Medtag presslegitimation

Sverige är ordförande i det nordiska ministerrådet under 2018. Det svenska ordförandeskapet har på en mer övergripande nivå tre teman. Ett av dem är ”Ett tryggt och öppet Norden” där fokus ligger på samarbete kring de breda säkerhetsfrågorna med trygghet och öppenhet som ledord.

I samband med mötet hålls en gemensam presskonferens med de nordiska justitieministrarna”.

En intressant utveckling och ett ärende som är av stor vikt för säkerheten.

affarsnyttnorr