Är du orolig för våldsbejakande extremism

nyheter

2018-05-5 Det finns folk i Strömsund som är orolig för säkerheten efter att en man med 15 tunnor innehållande vätska togs av Polisen den sista april. Misstanke om förberedelse till terrorbrott. SÄPO gör sitt jobb för att förhindra all form av extremism och värna om vår demokrati. Nu går Kommunen ut med information för att minska ryktesspridning och spekulation kring händelsen.

Efter Säkerhetspolisens tillslag den 30 april har vi tagit till oss att det finns invånare som känner oro och otrygghet. Det förekommer också mycket spekulationer och ryktesspridning. Förundersökningen pågår och är belagd med sekretess, men tillslaget visar att Säkerhetspolisen gör sitt jobb för att förhindra all form av extremism och värna om vår demokrati.

På Valborgsmässoafton gjorde Säkerhetspolisen, Säpo, tillslag på flera platser i landet. Kommunen fick under kvällen 30 april kännedom via nyhetsmedier att ett av tillslagen skett i Strömsunds kommun och att polisen anhållit tre personer misstänkta för förberedelse till terroristbrott.

Förundersökningen pågår

Vi har tagit till oss att det finns invånare som känner oro och otrygghet efter händelsen. Förundersökningen pågår och är belagd med sekretess, men tillslaget visar att Säpo gör sitt jobb för att förhindra all form av extremism och värna om vår demokrati. Detta är den information vi har att förhålla oss till.

Däremot förekommer det spekulationer och ryktesspridning. Därför är det viktigt att alltid fundera en gång extra innan vi delar information vidare, huruvida informationen är bekräftad eller inte. Det är också viktigt att tänka på att det är enskilda individer som är misstänkta och inte en grupp av människor, och att ingen av de misstänka i dagsläget är dömda för något brott.

Kommunen arbetar förebyggande

Elisabeth Lindholm är kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism, en funktion som alla kommuner är ålagda att ha. I hennes uppdrag ingår det att sammankalla en samverkansgrupp där kommunen och polisen ingår. De träffas kontinuerligt för att arbeta förebyggande och fånga upp händelser i samhället.

Vill du veta mer?

Läs mer om hur kommunen arbetar förebyggande med våldsbejakande extremism och ta del av vår handlingsplan.

Så arbetar Strömsunds kommun förebyggande

affarsnyttnorr