k.news.cision.com

“Stolpe in för stad och Land”

nyheter

2021-02-5 Bygg snabbladdstationer i Jämtlands län med 100% investeringsstöd från staten. Region Jämtland Härjedalen och projektet “Stolpe in för stad och Land” vill med det här brevet uppmärksamma er på vilka orter i Jämtlands län som omfattas av Trafikverkets investeringsstöd för publika snabbladdare.

Projektet “Green Highway” som byggde laddinfrastruktur i Jämtlands län för tio år sedan har gett länet ett försprång när det kommer till laddbara bilar, i Jämtlands län utgörs 42% av de laddbara fordonen av rena elbilar jämfört med 30% nationellt.

Besöksnäringen är en av länets största näringar och innan pandemin stod norrmän för hälften av de utländska gästnätterna. I vårt grannland var drygt 54 procent av nybilsförsäljningen elbilar. Efterfrågan på publik laddning ökar alltjämt och möjligheten att ladda längs vägen efterfrågas av både länsbor och besökare.

Trafikverkets utlysning öppnar den 15 februari och är öppen i åtta veckor. Vi vill därför bjuda in er att ta kontakt med de kommuner där ni ser möjligheter att investera. Kommunerna kan hjälpa er med att:

Tillhandahålla mark

Förmedla kontakter till markägare med lämplig mark

Förmedla kontakt till lokala aktörer som vill samverka för att få till stånd en
snabbladdningsstation

Statligt investeringsstöd
150 miljoner för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning under 2020 – 2022.   Täcker upp till 100 % av kostnaden för investeringen. Inklusive arbete och elanslutning.
• Inga begränsningar vem som kan söka (näringsidkare, kommuner, kommunala bolag)
• Nästa ansökningsomgång öppnar 15 februari 2021 och omfattar bl.a Jämtlands län
• 150 kW snabbladdare med krav om finansiering av drift i minst fem år.
• Laddstationen ska ha en tillgänglighetanpassad utformning.

 

affarsnyttnorr