Känner du dig trygg i Strömsunds kommun. Ta möjligheten att delge vad du känner om trygghet på din ort.

Stanna upp ett tag och ta del av enkäten Medborgardialog

nyheter

2022-04-20 Nu har du som innevånare i Jämtlands län möjlighet att berätta hur du upplever din närmiljö. Hämta upp blanketten och fyll i om du bland annat känner dig trygg i samhället. Svaren hjälper Polisen och kommunen i det gemensamma arbetet att kämpa för säkerhet och trivsel.
Du som bor eller verkar i Strömsunds kommun kan via denna webbenkät lämna dina åsikter och därmed bidra till att stärka polisens och kommunens kunskap /lägesbild om trygghet och otrygghet i din kommun.

Enkäten är frivillig att besvara och den går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Alla svar är anonyma.

Enkäten är öppen till och med 20 maj.

Genom att svara på frågorna i enkäten kan du påverka innehållet i kommunens och polisens gemensamma arbete för ökad trygghet.

Gå in till enkäten om trygghet på polisens webbplats

Text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr