Varning för svaga isar.

Risk för svaga isar nedströms Ströms Vattudal

nyheter

2023-01-12 Ångermanälvens Vattenregleringsföretag uppger att det råder svaga isar bland annat på Fångsjön och Sporrsjön så va uppmärksam.

Med anledning av ett haveri vid Lövöns kraftverk i Faxälven kommer större vattenmängder än normalt att ledas via Fångsjön och Sporrsjön till Stamselet. Detta kommer att orsaka försämrade isförhållanden på strömsträckor och sjöar från utloppet av Ströms Vattudal till Stamselet.

En varning från Ängermanälvens Vattenregleringsföretag.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr