Märkliga tilltag att lämna sopor med matrester vid Återvinningsstationen

nyheter

2023-04-15 På fredag fanns en bil från Lundstams åkeri i Östersund vid återvinningsstationen intill Bilbolaget i Strömsund för att tömma containrarna. Inget märkligt med de, men runt omkring låg flera soppåsar med matrester och mycket annat skräp. Strömsund utmärker sig i dålig hantering av återvinning.

Tidigare har vi haft kontakt med ansvariga för återvinningsstationen i Strömsund samt Lundstams åkeri som sköter tömning och städning av området, just för att höra varför det ser ut som det gör vid stationen här på orten.

Om containrarna är fulla eller inte så är det folk som slänger skräpet intill och emellan. Men också soppåsar med matrester och allt annat som gör att fåglarna är där och river och flyger iväg med skräpet. Många reagerar och undrar varför inte folk respekterar att hålla ordning och framför allt inte slänga hushållssopor där.

I fredags fanns Lundstams åkeri på plats med bil för att tömma containrarna och då tillfrågades chauffören om det ser ut så här på samtliga återvinningsplatser.

-Nej, det är bara här i Strömsund som folk struntar i att bruka containrarna som det ska göras. Det är faktiskt enda platsen i vårt stora distrikt där det ser ut som det gör trots att det töms med jämna mellanrum och städas flera gånger i veckan, säger chauffören och fortsätter:

-Jag kan ta Gäddede som ett gott exempel bland många, där finns inte ett skräp på sidan om containrarna, för är de fyllda och inget mera går att stoppa i, då tar folk med sig avfallet tillbaka hem och väntar tills nästa tömning.

Enligt en av cheferna på Lundstams är det Strömsund som sticker ut. Här städas det tre gånger i veckan och i Östersund med en betydligt större station i norra delen av stan, städas en gång i veckan och det skulle egentligen inte behövas för här är det väldigt god ordning.

Att folk i Strömsund till och med tar med sig påsar med matavfall och slänger vid sidan om är allt för vanligt. Tyvärr finns ingen vettig förklaring till varför just folk i Strömsund beter sig som de gör, uppgav man i början av sommaren 2022.

Ingenting har förändrats, oordningen är densamma idag som det varit sedan stationen kom till. Det ligger potatisskal, äggskal, fiskrester och gamla bullbitar, för att nämna något som inte hör hit,  utspridda över området som fåglarna flyger omkring med.

Det krävs en ändring, ta lärdom från exempelvis Gäddede, som är en av platserna som får beröm av Lundstams, är containern full, tar de med sig avfallet tillbaka hem och inväntar kommande tömning.  Och absolut inga hushållsavfall med matrester ska lämnas på återvinningsstationerna.

Text o arkivbild: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr