Kanske en framtida vindkraftspark i Tåsjö

nyheter

2022-05-12 Som det verkar så har man nu kommit en bit på vägen för att etablera en ny vindkraftspark i Tåsjö. Förfrågan om olägenheter har bland annat tagits upp med Försvaret, men de ser inga hinder.

Det är Vasa vind AB som är i begrepp att planera in ytterligare en vindkraftpark i Strömsunds kommun och det ska byggas upp i Tåsjö. Som man kan se så har Vasa Vind AB tidigare varit inne på att utöka vindkraften i Strömsunds kommun. Den här gången har man riktat blickarna mot Tåsjö.

En av instanserna som fått ta del av upplägget är Försvarsmakten och de har inte haft några negativa kommentarer till projektet.

Men beskedet som Försvaret ger är dock ett tidigt besked och inte något samråd enligt miljöbalken. Det är alltså ett klartecken utan det innebär att  Försvaret kommer att återigen tillfrågas för remiss om Vasa vind AB fortgår med planerna att bygga parken. Många instanser är involverade och det tar tid.

En ny förfrågan måste också tillsändas Försvarsmakten om verken flyttas mer än 30 meter eller blir mer än 300 meter höga, vilket är det Försvaret godkänt i nuvarande ansökan. Men det är inte enbart Försvarsmakten som ska ge sitt godkännande utan det är många fler instanser som måste godkänna parken innan det blir tal om att börja bygga.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr