Anna Gillgren jobbar vidare för en ny brygga i Fångsjön intill hällmålningarna. Foto: Ante Svanström

Bryggan i Fångsjön vid Hällmålningarna blir nybygge i stålkonstruktion

nyheter

2022-05-11 Förra sommaren förargade sig många över att bryggan i Fångsjön vid Hällmålningarna var riven så besökarna inte kunde komma ut för att se. Nu berättar Anna Gillgren vid Strömsunds kommun hur långt hon kommit med det nya projektet som kan bli klart sommaren 2023.

Hällmålningarna vid Fångsjön besöks varje år av intresserade från länder världen över. Ett stort intresse finns, inte minst bland långväga turister och då kan nämnas besökare från bland annat Kina. Anna Gillgren vid Strömsunds kommun anser att besöksvärdet ligger högt bland kommunens egna invånare som skolungdomar och friluftsmänniskor som besöker platsen både vinter som sommar. Men som sagt i fjol blev det lite trassel efter att bryggan i Fångsjön ut mot hällmålningarna revs av Länsstyrelsen och ingen ny hade kommit på plats. Vem var egentligen ansvarig, Länsstyrelsen eller Kommunen. Det var en viktig del i det hela.

Upprörda människor hörde av sig till Affärsnytt Norr och vi började undersöka vem som stod ansvarig för en ny brygga. Anna Gillgren Strömsunds kommun var involverad, men hon hade semester men hörde av sig efter ledigheten och kunde ge en förklaring till hela historien. Som vi skrev om då.

Nu tar vi nya tag och besöker Anna på kontoret för att höra om hon har kommit fram till något resultat, hon berättar:

-För flera år sedan byggde Länsstyrelsen den här bryggan i Fångsjön ut mot hällmålningarna, och så gjordes på många andra platser där det fanns något sevärt. De byggdes i trä och i fjol ansågs den vara en fara och revs på uppdrag av Länsstyrelsen. Det innebar också att de fråntog sig ansvaret att bygga upp en ny utan det skulle kommunerna stå för och ekonomiskt stöd fick man ansöka om hos dem.

-Ingenting hände under förra sommaren eftersom tiden var allt för snäv med tanke på alla krav på godkännande och ansökan om medel. Det är nu som vi håller på att jobba för fullt, vi har haft träffar och diskuterat fram vad som ska göras och vem som ska göra vad, uppger Anna Gillgren.

Bland annat har frågan diskuterats inom gruppen ”Friluftsnät” där en av punkterna var just uppbyggnad av en ny brygga i Fångsjön.

”Friluftsnät” är till för att utveckla friluftslivet

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla. I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Det är naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer, som i det här fallet hällmålningen vid Fångsjön.

Nu har Anna Gillgren kommit så långt i sitt arbete att man börjat göra ”verkstad” av alla funderingarna.

-Det har diskuterats fram och tillbaka om en ny brygga och man har kommit fram till att den ska byggas i järnkonstruktion, inte trä. Den blir då underhållsfri under många år och  i Åre finns en liknande. Kommunen ska söka bidrag från Länsstyrelsen men det blir inga pengar under det här året eftersom alla tillgängliga medel är utdelade till andra projekt. Men till 2023 ska vi förhoppningsvis ha rott det här i land, uppger Gillgren.

Men det finns många ”om och men” i den här handläggningen. Markägare ska kontaktas för ett godkännande av en ny brygga. Miljöavdelningen ska godkänna bygget och Länsstyrelsen ska bevilja pengar. Så det är mycket som ska gå i lås och inget som görs på en kafferast. Anna Gillgren berättar vidare:

-Min första uppgift är nu att ta kontakt med samtliga markägare som berörs av uppförandet av bryggan. De ska godkänna, och gör de inte de, ja då är det stopp på en gång. Och eftersom det ska byggas något i sjön så krävs dispens och det ansöker man om hos Miljöavdelningen. Därefter kan man ansöka om ekonomiska medel från Länsstyrelsen sedan alla handlingar är godkända, ska biläggas ansökan.

Det här projektet är ett samarbete mellan Strömsunds kommun och Länsstyrelsen där kommunen kommer stå som ansvarig.

-Är allt klart för att börja bygga, ja då är det Strömsunds kommun som tar över och bland annat gör upphandling av entreprenörer, avslutar Anna Gillgren, som tillägger att hänvisningsskylten till hällmålningarna som stått i närheten av kyrkan är borttagen.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr