Brobyte över två åar nedan Norråker

nyheter

2023-01-11 Trafikverket meddelar att det kommer att bytas två broar nedan Norråker och då kommer väg 998 att vara stängd där under arbetets gång. Brobytet blir över Kvarnån och Högnäsån. Två månader beräknas arbetet pågå. Det innebär att vägen kommer att stängas vid byggplatserna.

Det är rörbroarna över Kvarnån och Högnäsån som ska bytas ut. Den första som byts ut är bron över Kvarnån. Arbetet börjar måndag 16 januari och tar en månad, enligt Trafikverket. Därefter är det bron över Högnäsåns tur.

Broarna ligger längs väg 998 på Tåsjöns östra sida.

Under brobyten kommer trafiken ledas om via väg 1002 på den västliga sidan av Tåsjön. 

– Tyvärr är det inte möjligt att bygga tillfälliga vägar precis bredvid vägen, som skulle göra det möjligt att passera under byggtiden, eftersom omgivande miljö och terräng inte tillåter det, säger Alexander Vengelin, projektledare på Trafikverket, i en pressmeddelande.

Inte heller är det möjligt att byta båda broarna samtidigt för då skulle ett antal fastighetsägare mellan broarna varken kunna ta sig till eller från sina bostäder, enligt Alexander Vengelin.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr