Gänget som är på plats i Stockholm för att ta emot priset. Från vänster: Mariana Handler, kommunpolis, Anna Strömstedt, projektledare, Elisabeth Lindholm, samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism, Jonny Jonsson och Dag Lundberg, polisen, Madeleine Sundqvist, socialtjänsten, Marie Lidberg och Ylfva Wistrand, projektledare, Mattias Mårtensson, Resurscentrum. Foto: Privat.

Strömsunds kommun – Årets förebyggare av våldsbejakande extremism

nyheter

2023-05-26 Center mot våldsbejakande extremism har utsett Strömsunds kommun till Årets förebyggare av våldsbejakande extremism. Priset delades ut på fredagsmorgonen under den nationella konferensen Samling mot våldsbejakande extremism.

Strömsunds kommun har under många år arbetat aktivt mot våldsbejakande extremism, det vill säga rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

  • Kommunen har ett ansvar att värna demokratin och vi har en plan för att arbeta långsiktigt i samverkan med flera olika aktörer i samhället. I det arbetet är alla kommunens invånare vår målgrupp. Samverkansgruppen träffas regelbundet, säger Elisabeth Lindholm som är samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

”De förstår, analyserar och reagerar”

I gruppen ingår representanter från grund- och gymnasieskolan, socialtjänsten, Resurscentrum, det kommunala bostadsbolaget och polisen. Nu uppmärksammas kommunen för sitt arbete och får motta 2023 års utmärkelse Årets förebyggare av våldsbejakande extremism.

Priset delas ut av Center mot våldsbejakande extremism, CVE, med följande motivering:

”Strömsunds kommun har visat att de förstår, analyserar och reagerar med konkreta åtgärder för att stärka skydd och minska risk och därigenom motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Detta syns framförallt genom det arbete som utförs av deras strategiska samverkansgrupp, vars uppgift är att leda kommunens och polismyndighetens gemensamma arbete för att förhindra våldsbejakande extremism samt minska risken för radikalisering.”

  • Jag är jätteglad och stolt att det arbete vi lagt ned under många år uppmärksammas. Det här priset ger oss än mer motivation att fortsätta utveckla kommunens och polisens arbete både strategiskt och operativt. Vi får en bekräftelse på att vi tänkt och agerar rätt när det gäller det förebyggande arbetet, säger Elisabeth Lindholm.

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, inrättades 2018 och arbeta­r för att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Under de senaste två åren har kommunen fått stöd därifrån för att nå ut med information och kompetensutveckla personal, särskilt de som möter barn och ungdomar i sin vardag.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr