Arkivbild Cathrine Blixth. Är inte från skolans matsal.

Strömsund satsar på Matsvinnskampanjen

nyheter

2021-05-31 Varje månad slängs flera hundra kilo mat i skolmatsalarna. Tallrikssvinnet kostar både stora pengar och påverkar klimatet negativt. Under vår Matsvinnskampanj vill vi lyfta frågan och göra fler medvetna om hur vi tillsammans kan minska på svinnet. I samband med kampanjen sker även en matsvinnstävling mellan grundskolorna i Strömsunds kommun.

Matsvinnet kostar både mycket pengar och resurser, samtidigt som svinnet inte är bra för planeten. För att uppmärksamma svinnet lanserade kommunen en matsvinnstävling mellan grundskolorna under Klimatveckan 2018. Under 2020 blev det ingen kampanj på grund av corona-pandemin. Det uppger Strömsunds kommun.

Målet: Att halvera matsvinnet

Kommunens kostenhet har som mål att servera så klimatsmart mat som möjligt och arbetar ständigt med att försöka minska matsvinnet. Det sker bland annat med hjälp av kostdataprogrammet Mashie som beräknar portionernas storlek och näringsinnehåll. Tanken är att köken ska registrera just det antal portioner som behöver lagas för dagen, och på det sättet inte göra för mycket mat på grund av till exempel skollov eller många sjuka barn. Matsvinnskampanjen blir ytterligare ett sätt att synliggöra vad vi alla på ett enkelt sätt kan bidra med för att värna om planeten.

– Det finns mycket att göra inom det här området och det här är en bra början. Det säger Jörgen Jönsson som är kostchef i Strömsunds kommun  och han tänker satsa hårt på att minska matsvinnet.

-Mitt personliga mål är att vi ska lyckas halvera hela vårt matsvinn. Det skulle både miljön och vår ekonomi tjäna på. Just nu ser vi också över våra matsedlar för att få ned råvarukostnaderna och byta ut dyra, klimatpåverkande råvaror mot exempelvis mer grova grönsaker. Det är viktigt att barnen från tidig ålder får kunskap om varför vi ska vara rädda om våra resurser och inte slänga bra mat i onödan. Det gäller ju dessutom både i skolan och hemma, säger Jörgen Jönsson.

Upplagd text. Barbro Ericson

affarsnyttnorr