Eon kör storskaligt för framtidens strömförsörjning – elkabel läggs i sjön

nyheter

2024-05-15 Idag onsdag var det dags för Eon att lägga el-kabel i Ströms Vattudal från Vedjeön till Äspnäs. En sträcka på drygt 1300 meter och en vikt av åtta ton för att sammankoppla elnätet och därmed ökar spänningseffekten på Äspnässidan. Samtidigt läggs fiberkabel för nätet.

Vi börjar med lite faktauppgifter från Eon och regionchef nord Lena Berglund som fanns på plats i Äspnäs när en elkabel på drygt 1,3 kilometer lades i Vattudalen mellan södra sidan ungefär vid Vedjeön och till motsatta sidan i Äspnäs.

 

Lena Berglund från Eon får en del information av Håkan Lindh Vattenfall innan hon åker med pråmen för att se hur arbetet går till.

 

-Elkabeln över Ströms Vattudal syftar till att sammankoppla elnätet på respektive sida om vattendraget och då möjliggöra reserv till kunder på båda sidor. Det här är en viktig del i den förstärkning och även det spänningshöjningsarbete vi gör från 10.000 volt till 20.000 volt i området. Investeringen i sjökabeln och anslutningarna motsvarar 3 mkr. Hela arbetet som inkluderar spänningsomläggningen som kommer pågå några år till, motsvarar investeringen närmare 20 mkr, uppger Lena Berglund och fortsätter:

 

Foto: Eon

 

-Inblandade entreprenörer: Vattenfall Servises Nordic, Norrlands sjöentreprenad, Ottossons  åkeri. Förra våren genomfördes en besiktning av sjöbotten med en undervattensdrönare. Kabeln ankras i nybyggd nätstation på Vedjeönssidan. Med hängkabel ned till vattnet. Kabeln över är 1300 m lång och väger 8 ton. Armerad kraftkabel (för att tåla att ligga på sjöbotten), berättar Lena Berglund.

 

Här har pråmen kommit fram till den södra sidan Vattudalen där strömkabeln kommer att förankras. På plats vid stranden  en grävare i arbete. Foto: Eon

 

 

Och här står vi nu vid Fiskodlingen utanför Äspnäs där en gigantisk maskinpark är riggad med kranar, grävare av olika karaktär samt en pråm. På pråmen är kabeltrumman monterad och färden går till motsatta sidan kring Vedjeön. Pråmen sköts av Torbjörn Vestlund med sönerna Mikael och Morgan, Norrlands Sjöutrustning i Härnösand. När pråmen anlände med lastbil var den särmonterad i två delar som sedan monterades ihop på plats med hjälp av lyftkranen.

 

Janne Ottosson Strömsunds stora entreprenör sköter själv grävningen vid inloppet för sjökabeln.

 

Här finns som sagt en stor maskinpark där allt är i arbete. Entreprenör Janne Ottosson finns på Äspnässidan och gräver för intaget av sjökabeln upp mot el-centralen några hundra meter bort, det ska tilläggas att den gamla el-centralen är tagen ur drift och en ny finns på plats där inkommande kabel skall anslutas.

Hela projektet drivs av Eon med underentreprenad av Vattenfall Servises Nordic, Norrlands sjöentreprenad, Janne Ottossons Åkeri med maskiner och Hellbergs entreprenad med lyftkran. Torbjörn Sundqvist är ledande montör för Vattenfall och Håkan Lindh planerare.

Håkan Lindh berättar att meningen var att ledningen egentligen skulle i sjön redan i fjolsommar men då var vattenståndet för högt och man fick vänta tills nu när förhållandena är alldeles utmärkta. Och visst är det gynnsamt, dagen är solig, klarblå himmel och alldeles vindstilla och allt ser ut att falla väl på plats. Allt arbete är väl planerat och det rör sig om tunga transporter för kabeltrumman väger hela åtta ton som är monterad på pråmen. När elkabeln är dragen kommer nästa moment, att lasta trumman för bredbandskabel som läggs efter samma sträckning.

 

Kent Ramsell med rötter i Hammerdal kör den gigantiska lyftkranen och han bistår bland annat vid lastning och lossning och montage.  I och med att företagen samkör dragning av både el- och fiberkabel  får kunderna en snabb och effektiv service där fibernätet kommer dras vidare till Strand och Alavattnet.

 

Torbjörn Sundqvist ledande montör och Håkan Lindh planerare vid Vattenfall visar den nya centralen dit sjökabeln skall monteras in.

 

Hela arbetskedjan är ett samarbete på hög nivå i samtliga led där ingenting får gå fel. Säkerheten och utbildningen är rigorös och Håkan uppger att inom Vatttenfall skall varje liten avvikelse eller minsta tillbud rapporteras och tas upp till diskussion och eventuella åtgärder. Det gäller samtliga arbetare oavsett vilken syssla man har.

Några fick följa med pråmen ut på arbetet, bland andra Lena Berglund Eon för givetvis ville hon som ansvarig se hur det mäktiga arbetet skulle ”flyta på”, något som inte sjökabeln kommer att göra. Här pratar vi om ett omfattande arbete där Eon vill säkra upp inför framtiden.

Text o foto: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr