Stormen gick inte obemärkt förbi i Strömsund

nyheter

2023-08-10 Vid kyrkan i Strömsund blåste delar av björkallén sönder med nedfallna träd. På Landön fanns också en del att ta rätt på. Men ingen människa kom till skada.

Intill kyrkan i Strömsund har gamla björkar vajat för vinden under många år men den här gången, med kraftiga stormvindar knäcktes några av träden och vid närmare kontroll var flera andra träd också murkna och togs ner.

Nu syns kyrkan i sin fulla prakt efter att björkarna tagits bort. Egentligen var inte andemeningen att de skulle bort men på grund av den tuffa vinden så fick de svaga ge vika och det fanns också flera träd som tiden räknat ut. Det är oftast gamla murkna träd som först åker med i stormen och eftersom björkarna vid kyrkan har stått där under många år klarade de inte av påfrestningarna.

Ute på Landön fanns också en hel del träd att ta bort efter att de knäckts eller fallit i sin fulla längd.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr