August Knutsson, chef för Lokalpolisområde Jämtland Härjedalen, Anders Thornberg, rikspolischef, Mariana Handler, kommunpolis och Johnny Jonsson, områdespolis i Strömsund. Foto: Polisen

Rikspolischefen besökte  Strömsund

nyheter

2022-03-4 I onsdags fick polisen i Strömsund besök av Rikspolischef Anders Thornberg som var ute på besökt i landet. Här i Strömsund togs bland annat glesbygdsproblematiken upp, med få poliser och stort arbetsfält.

Rikspolischef Anders Thornberg  gjorde ett besök hos polisen i Strömsund på onsdag och det var första anhalten på hans resa ute i landet för att göra en avstämning om det polisiära arbetet. Bland annat diskuterades hur svårt det är att arbeta i glesbygdsområden, som i den här kommunen med avstånd som saknar motstycke.  Att bli påkallad exempelvis till den norra delen av Frostviken där avståndet uppgår till runt 20 mil är det väldigt frustrerande vid brådskande situationer. Därför var det ett led i rätt riktning med ett närmare samarbete med den norska polisen.

Under många år har Strömsunds kommun varit underbemannad på poliser och tillgängligheten är inte den bästa. Bland annat under sommartid har kontoret i Strömsund varit helt obemannat och Östersund har stått till hjälp för gemene man vid behov.

Det ser ut att vara svårt att rekrytera poliser till glesbygden och det är något som områdespolis för Strömsund Johnny Jonsson lägger fram som ett stort problem. Ett problem som är svårt att brottas med och givetvis tog rikspolischef Anders Thornberg informationen till sig. Han utlovade fler poliser inom hela Sverige, men glesbygdsproblematiken är nog svår att komma åt.

Text: Barbro Ericson

Foto: Polisen

affarsnyttnorr